Zakres wykonywanych zadań w ramach treningu umiejętności społecznych obejmuje w szczególności:

 • Praca z dziećmi wymagającymi specjalistycznego wsparcia, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

 • trening umiejętności społecznych

 • trening umiejętności komunikacyjnych

 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie

 • umiejętność współpracy w grupie

 • metody radzenia sobie z emocjami

 • praca nad przestrzeganiem zasad

 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb

 • odreagowanie napięć emocjonalnych

 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

 • kontakt z rodzicami i opiekunami dzieci oraz z zespołem specjalistów Placówki,

 • prowadzenie dokumentacji z realizowanych zajęć

 • tworzenie planów terapii indywidualnie dla każdego dziecka,

Alleluja !

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy
składamy Mieszkańcom i Gościom Gminy Zawoja
najlepsze życzenia:
Niech ten szczególny okres będzie czasem zadumy,
wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości
życzą

Stanisław Zajda
Przewodniczący Rady Gminy Zawoja

Marcin Pająk
Wójt Gminy Zawoja

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS