Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach informuje o wiosennej akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego, która odbędzie się w dniach od 20 maja do 3 czerwca 2016 roku.
Dodatkowo na terenie Gminy Zawoja w miejscowości Skawica odbędzie się ręczne wyłożenie szczepionki.

Kolejna edycja naszego konkursu z nagrodami.
Zapraszamy wszystkich do udziału.
Konkurs polega na odpowiedzi na kilka prostych pytań oraz wymyśleniu rymowanki zawierającej słowo „Azbest”
Najciekawsze pomysły nagrodzimy zestawami gadgetów Projektowych.

Konkurs trwa do 10-06-2016

Link do strony:     http://wolniodazbestu.pl/2016/05/23/iii-edycja-konkursu/

            Urząd Gminy w Zawoi poszukuje właściciela psa znalezionego w Zawoi Markowa. Znaleziony zwierzę jest zadbany i dobrze ułożony. Osoba poszukująca zwierzęcia lub zainteresowana adopcją proszona jest o kontakt z Urzędem Gminy, pod nr tel. 33 8775 051 wew. 116.

  Radny/a Gminy Zawoja

Z A W I A D O M I E N I E

 

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję

XIX SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 25 maja 2016 roku o godz.  900

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Przymrozki
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 02:00 dnia 17.05.2016 do godz. 07:00 dnia 17.05.2016

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Miejscami w obniżeniach terenu (głownie w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej) nad ranem prognozuje się spadek temperatury do -1°C, przy gruncie do -3°C.

GMINNY ETAP KONKURSU “NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY, OBEJŚCIE W GOSPODARSTWIE ROLNYM”

GMINNY ETAP KONKURSU

NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY,

OBEJŚCIE W GOSPODARSTWIE ROLNYM”

Wójt Gminy Zawoja ogłasza Gminny Etap Konkursu “Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym”. Konkurs ma na celu poprawę estetyki otoczenia gospodarstw, która prowadzi do podniesienia atrakcyjności terenów wiejskich.

Zgłoszenia do udziału w konkursie dostępne będą u Sołtysów, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja. Należy składać je do 6 czerwca 2016 r. w Urzędzie Gminy Zawoja w Biurze Obsługi Klienta. Podczas wypełniania należy zwrócić uwagę na konieczność podania numeru telefonu.

PODWÓRKO NIVEA 2016

Rodzinne Miejsce Zabaw

Zawoja Mosorne

 

Gmina Zawoja przystąpiła do Akcji PODWÓRKO NIVEA 2016 – Rodzinne Miejsce Zabaw.

Zachęcamy zatem do wzięcia udziału w akcji i oddawanie głosów w ogólnopolskim konkursie na Podwórko Nivea, na lokalizację Zawoja Mosorne. Głosować można codziennie.

 

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem strony: www.nivea.pl/podworko2016

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

Do Oferentów

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania poniższego zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na wykonaniu:    „Remont pokrycia dachowego z papy  Ośrodka Zdrowia w Zawoi i  Skawicy oraz Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełczy (część mieszkalna)”

Zadanie nr 1  Ośrodka Zdrowia w Zawoi

zadanie nr 2  Ośrodka Zdrowia w  Skawicy

Zadanie nr 3 Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełczy (część mieszkalna)

OGŁOSZENIE Z DNIA 22.04.2016

O PRZETARGU PISEMNYM NA NAJEM LOKALI O POWIERZCHNI 250 m2 Z PRZEZNACZENIEM
NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ I HANDLOWEJ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ
W BUDYNKU LKS „WATRA" ZAWOJA W ZAWOI CENTRUM

 

Ludowy Klub Sportowy „WATRA" Zawoja zaprasza do składania ofert na najem lokali

o pow. 250 m2wraz z dostępem do mediów (woda. prąd) znajdujących się w Zawoi Centrum.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

Do Oferentów

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania poniższego zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na wykonaniu: „Utwardzenia terenu pod plac targowy w Zawoi Centrum” działka ewidencyjna nr 2037/17

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS