Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej - szczegółowe informacje

Kończysz gimnazjum? Stoisz przed wyborem? Szukasz szkoły odpowiadającej Twoim zainteresowaniom?

Zachęcam do wyboru Liceum Ogólnokształcącego w Zawoi Wilcznej. Tylko tu możesz uczestniczyć w realizacji programów innowacyjnych i eksperymentalnych przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz  na stronie: www.zswilczna.szkolnastrona.pl

 Odwiedź nas! Sprawdź! Skorzystaj z oferty!

 

Wójt Gminy Zawoja

W dniu 16.04.2015 r. zawarto porozumienie pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Gminą Zawoja w sprawie realizacji projektu :

"Integracja w powiecie nowotarskim w ramach Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych. Edycja druga"

 

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

 

Ważność: od godz. 08:00 dnia 26.05.2015 do godz. 15:00 dnia 27.05.2015

Obszar: zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie)

Wyniki głosowania w obwodach w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 24 maja 2015 roku.

 

Do pobrania:

- Wyniki głosowania.

Data i godzina wydania: 21.05.2015 - godz. 11:15

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH O/Kraków IMGW-PIB

 

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:9

 

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

 

Ważność: od godz. 11:30 dnia 21.05.2015 do godz. 12:00 dnia 22.05.2015

Z A W I A D O M I E N I E

 

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

zwołuję

VIII SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 26 maja 2015 roku o godz.  900

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

Ćwiczenie pod kryptonimem RENEGADE-KAPER 15/I

Wójt Gminy Zawoja informuje, że w dniu12 maja br. w godz. 6:00-19:00 (termin zapasowy 13 maja br.) zostanie przeprowadzone przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ćwiczenie pod kryptonimem RENEGADE-KAPER 15/I.

Wyniki głosowania w poszczególnych obwodach w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 10 maja 2015 roku.

 

- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Skawicy

- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Skawicy Sucha Góra

PROGRAM „PIERWSZY DZWONEK”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje o możliwości uczestnictwa w projekcie „PIERWSZY DZWONEKmającym na celu wsparcie rodzin wielodzietnych 3+.

 

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS