INFORMACJA

Urząd Gminy Zawoja informuje, że worki na odpady komunalne wydawane są podczas zbiórki odpadów przez pracowników PGKiB „Zawoja” Sp. z o.o. w systemie „jeden za jeden” oraz w siedzibie tut urzędu, pok. nr 16.

Ponadto przypomina się o prawidłowym wystawianiu worków z odpadami posegregowanymi / kolorowych worków / i zmieszanymi / czarnych worków / zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Zawoja informują, że w naszym województwie wprowadzony został nowy system dofinansowywania osobom prywatnym wymiany szkodzących zdrowiu urządzeń grzewczych. Dofinansowywane będą demontaże starych urządzeń oraz zakup wysokosprawnych kotłów, w tym także węglowych (ekogroszek, biomasa).

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZAWOJA

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja oraz wsi Skawica

O g ł o s z e n i e

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Urząd Gminy w Zawoi  uprzejmie informuje, że w toku weryfikacji ofert na  wymianę okien w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

"Oknoland" mgr inż. Marcin Jachym, ul. Wyzwolenia 6a, 43-300 Bielsko Biała

Zawoja, dnia  06 sierpnia 2014 r.

URZĄD  GMINY ZAWOJA

34-222 ZAWOJA 1307

NIP: 552-12-44-084

SG.0643.14.2014.DL

 

Zapytanie  cenowe dla zamówienia  publicznego o wartości  nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS