ZAWIADOMIENIE

 

   Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Sportu 

 

w dniu 19 stycznia 2017 roku o godz. 16:30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 17 stycznia 2017 roku o godz. 14:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ o wartości nieprzekraczającej 50.000 zł netto. - świadczenie usługi nadzoru technicznego - Inżynier projektu na czas trwania projektu pn.: „Rozwój e-Usług w Gminie Zawoja”

 

Do pobrania:

  1. Treść ogłoszenia
  2. Informacja dla oferentów
  3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
  5. Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług
  6. Załącznik nr 4 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
  7. Załącznik nr 5 - wzór umowy

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Oblodzenie
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 17:00 dnia 12.01.2017 do godz. 07:30 dnia 13.01.2017

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący  zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od     -4°C do -2°C, przy gruncie od -5°C do -2°C. W rejonach podgórskich temperatura minimalna około -6°C.

ZAWIADOMIENIE

o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień z uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu Gminy Zawoja

ZAWIADOMIENIE

 

        Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie

 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Przedsiębiorczości

w dniu 16 stycznia 2017 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja.

Utraciłeś dokumenty?
Nie ryzykuj!
Zastrzeż je w Banku!

 

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE został stworzony dla ochrony osób, które utraciły swoje dokumenty tożsamości (dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy i wiele innych, w tym także karty płatnicze i dowody rejestracyjne).

Każdego dnia zdarza się kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym dokumentem!

Tylko w 2008 r. Policja zanotowała ponad 19 tysięcy przypadków posługiwania się dokumentami innej osoby i ponad 30 tysięcy przypadków podrabiania dokumentów tożsamości.

Wyłudzanie kredytów, zakładanie fikcyjnych firm, wynajem nieruchomości w celu kradzieży wyposażenia czy nielegalnego podnajmu, oszustwa w hotelach albo kradzieże wypożyczanych samochodów to tylko kilka przykładów z możliwych sposobów wykorzystania kradzionych czy zagubionych dokumentów tożsamości! Wszystko to odbywa się w imieniu niewinnej osoby, która często dopiero po wielu miesiącach, czy nawet latach dowiaduje się o tym np. poprzez wezwanie do zapłaty, czy wezwanie do stawienia się w prokuraturze...

Organ podatkowy Urzędu Gminy w Zawoi uprzejmie przypomina o terminowym złożeniu deklaracji przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe  o terminowym złożeniu deklaracji na podatek rolny i leśny w terminie do 15-go stycznia 2017 roku oraz na podatek od nieruchomości w terminie do 31 stycznia 2017 roku:

- podstawa prawna :

  • art. 6 ust.9 pkt 1 – ustawy o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. 2016.716 ze zm./
  • art. 6a ust.8 – ustawy o podatku rolnym /Dz.U.2016.617 ze zm./
  • art. 6 ust. 5 pkt 1 – ustawy o podatku leśnym /Dz. U.2016.374 ze zm./

Formularze deklaracji oraz uchwały Rady Gminy Zawoja są do pobrania w poniższych plikach.

Tel. do kontaktu:   33 8775 015 wew. 107

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Silny mróz
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 18:00 dnia 09.01.2017 do godz. 10:00 dnia 11.01.2017

Obszar: województwo małopolskie – subregion południowy

Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18°C do -15°C. Temperatura maksymalna w dzień od -9°C do -7°C. Wiatr o średniej  prędkości od 5 km/h do 20 km/h.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 10 stycznia 2017 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja.

 

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS