OSTRZEŻENIE DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE GMINY ZAWOJA
Zjawisko: Upał 
Stopień zagrożenia: Upał/2
Ważność: od godz. 13:00 dnia 04.07.2015 do godz. 20:00 dnia 08.07.2015

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: 
Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30°C do 35°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 21°C.

Sporządzono na podstawie komunikatu WB-I.6331.3.65.2015. Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego.

Radny/a Gminy Zawoja

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

zwołuję

IX SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 30 czerwca 2015 roku o godz.  900

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Zawoja

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE

 

Urząd Gminy Zawoja informuje, że odpady wielkogabarytowe odbierane będą w poszczególnych sołectwach razem ze zbiórką odpadów zmieszanych. Zbiórka rozpocznie się od 15 do 24 czerwca Br.

Spotkanie informacyjne w Urzędzie Gminy Zawoja

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje i instytucje publiczne z gminy Zawoja do Urzędu Gminy  w dniu 18 czerwca w godz. 10.00-13.30 na bezpłatne spotkanie informacyjne na temat możliwości wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Kończysz gimnazjum? Stoisz przed wyborem? Szukasz szkoły odpowiadającej Twoim zainteresowaniom?

Zachęcam do wyboru Liceum Ogólnokształcącego w Zawoi Wilcznej. Tylko tu możesz uczestniczyć w realizacji programów innowacyjnych i eksperymentalnych przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz  na stronie: www.zswilczna.szkolnastrona.pl

 Odwiedź nas! Sprawdź! Skorzystaj z oferty!

 

Wójt Gminy Zawoja

NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKA DO SĄDU REJONOWEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

W WYBORACH NA KADENCJĘ 2016 - 2019

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 133, z późn. zm., dalej jako: „ustawa”)

oraz w związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 13 maja 2015 r. określającym

liczbę ławników

Przewodniczący Rady Gminy Zawoja ogłasza nabór kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej Wydziału III Rodzinnego  na kadencję 2016 – 2019.

Termin zgłaszania kandydatów na ławnika Radzie Gminy Zawoja upływa w dniu 30 czerwca 2015 r.

Ogloszenie

Informuję, że w dniu 05 czerwca 2015 r. tj. piątek

Urząd Gminy Zawoja nie bedzie czynny.

Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej - szczegółowe informacje

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

 

Ważność: od godz. 21:00 dnia 27.05.2015 do godz. 18:00 dnia 28.05.2015

Obszar: Wisła poniżej ujścia Dunajca (małopolskie)

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS