OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Zawoja informuje, że w dniu 06 września br. tj. sobota w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawoi Centrum

od godziny 1200 do 1600 przeprowadzone zostanie bezpłatne czipowanie psów.

Czipowanie dotyczy psów należących do właścicieli będących mieszkańcami Gminy Zawoja.

Przy czipowaniu psa właściciel zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego.  

Niepubliczne  Przedszkole

"Entliczek Pentliczek"

oraz

Gmina Zawoja

!!!Z A P R A S Z A J Ą!!!!

dzieci w wieku 2,5 do 6 lat

do udziału w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.  „Entliczek pentliczek”

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 )

zwołuję

 

L NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 29 sierpnia 2014 roku o godz. 800

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

 

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

INFORMACJA

Urząd Gminy Zawoja informuje, że worki na odpady komunalne wydawane są podczas zbiórki odpadów przez pracowników PGKiB „Zawoja” Sp. z o.o. w systemie „jeden za jeden” oraz w siedzibie tut urzędu, pok. nr 16.

Ponadto przypomina się o prawidłowym wystawianiu worków z odpadami posegregowanymi / kolorowych worków / i zmieszanymi / czarnych worków / zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Zawoja informują, że w naszym województwie wprowadzony został nowy system dofinansowywania osobom prywatnym wymiany szkodzących zdrowiu urządzeń grzewczych. Dofinansowywane będą demontaże starych urządzeń oraz zakup wysokosprawnych kotłów, w tym także węglowych (ekogroszek, biomasa).

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZAWOJA

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja oraz wsi Skawica

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS