ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „SIŁA KOMPETENCJI”

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. wraz z Partnerem, zaprasza do udziału w projekcie Siła kompetencji realizowanego w ramach Podziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2016-30.04.2018.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pozostające bez zatrudnienia, które zostały ZWOLNIONE Z PRACY Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE PRACODAWCY, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

W dniach od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR). Badanie realizowane jest przy pomocy ankieterów statystycznych, którzy w tych dniach odwiedzą wylosowane gospodarstwa rolne z obszaru województwa małopolskiego. Każdy ankieter posiada legitymację służbową, upoważnienie do prowadzenia badań oraz wyposażony jest w tablet.

Tożsamość osób wykonujących pracę ankieterów potwierdzić można na specjalnie przygotowanej Infolinii Statystycznej pod numerem telefonu 22 279 99 99. Infolinia będzie czynna w dniach 1 czerwca - 29 lipca br. w godz. 8:00-20:00.

Urząd Gminy Zawoja i LKS Watra zapraszają wszystkich Mieszkańców Gminy i Gości przebywających na wypoczynku,
na Mecz Charytatywny „Gramy dla Ani”, który rozegrany zostanie w niedzielę,
10 lipca 2016 roku, o godz. 16.00 na stadionie LKS Watra w Zawoi Centrum.
W meczu zagrają m.in. dyrektor TVP3 Kraków, wójt gminy Zawoja, dziennikarze, nauczyciele, strażacy, radni i urzędnicy.
W czasie meczu pragniemy przeprowadzić licytacje i zorganizować zbiórkę pieniędzy na leczenie młodej dziewczyny,
studentki, mieszkanki naszej gminy, u której zdiagnozowano nowotwór mózgu. Proces leczenia jest żmudny i kosztowny.
Ania ma dopiero 20 lat i mnóstwo planów na przyszłość. To osoba pogodna, pełna życia z niesamowitą wolą walki.
Świadomi życzliwości, z jaką odnosicie się Państwo do różnego rodzaju inicjatyw, zwracamy się
z prośbą o przybycie, zachęcenie krewnych, przyjaciół, znajomych i wsparcie tej szlachetnej inicjatywny.

Dla najmłodszych przygotowaliśmy wiele niespodzianek i atrakcji.

W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych, mecz rozegrany zostanie w hali widowiskowo - sportowej w Zawoi Centrum.
 

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Upał
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 12:00 dnia 23.06.2016 do godz. 18:00 dnia 26.06.2016

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C.

Do pobrania:

-Informacja Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że dnia 28 kwietnia 2016 r. została podpisana Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Projekt realizowany jest w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki - działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach - poddziałanie 1.3.3. w formie projektu partnerskiego, w którym NFOŚiGW pełni rolę Partnera Wiodącego a określone Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Województwo Lubelskie pełnią rolę Partnerów.

Projekt polega na budowie ogólnokrajowej sieci doradców, których działania mają wspierać osiągniecie przez Polskę celów pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej, a w konsekwencji przyczynić się do poprawy jakości powietrza.

Odbiorcami działań są instytucje publiczne, przedsiębiorcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne.

Oddaj swój głos na Orkiestrę Babiogórską


Zachęcamy mieszkańców Gminy Zawoja do wzięcia udziału w głosowaniu internetowym na ORKIESTRĘ BABIOGÓRSKĄ,
w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.  W momencie zwycięstwa orkiestra dofinansowana zostanie
w kwocie 100 tysięcy złotych, która przeznaczona zostanie na szkolenie młodzieży oraz zakup instrumentów muzycznych.
Zachęcajmy swoich bliskich, przyjaciół i znajomych do głosowania na Orkiestrę.
Głosowanie trwa tylko do 6 lipca 2016r.

Link pod króry można oddać głos: http://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie

GWIAZDA POŁUDNIA – ROWEROWE ŚWIĘTO W ZAWOI CORAZ BLIŻEJ

Już 3 lipca do Zawoi zjadą się pełni przygód, pozytywnych wrażeń i sportowych emocji rowerzyści. To wtedy odbędzie się u nas etap wyścigu Gwiazda Południa, organizowanego przez kolarskiego mistrza Cezarego Zamanę. Do uczestnictwa zapraszamy także wszystkich mieszkańców Zawoi!

Z A W I A D O M I E N I E

 

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję

XXI SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 23 czerwca 2016 roku o godz.  9 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

OGŁOSZENIE

        Urząd Gminy w Zawoi poszukuje właściciela psa znalezionego na Podpolicach. Osoba poszukująca zwierzęcia proszona jest o kontakt z Urzędem Gminy, pod nr tel. 33 8775 051 wew. 116.

INFORMACJA O WYNIKACH GMINNEGO ETAPU XVII POWIATOWEGO KONKURSU

„Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym”

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS