Z A W I A D O M I E N I E

   Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję

XXII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 21 lipca 2016 roku o godz.  8 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

Bilans Kariery – pierwszy krok do otrzymania bonów szkoleniowych

Bilans Kariery to coś więcej niż CV (życiorys). W czasie jego trwania można określić, co chce się robić w przyszłości, jak się kształcić czy jakie szkolenie wybrać. Uczestnicy dowiadują się, co stanowi ich przewagę na rynku pracy. W efekcie poznają swoje możliwości, potencjał i kompletują portfolio, a doradca pomaga im stworzyć indywidualny plan rozwoju edukacyjno-zawodowego. Usługa ta to także pierwszy krok do skorzystania z bonów szkoleniowych na szkolenia językowe i komputerowe.

Z Bilansu Kariery mogą skorzystać osoby pracujące (zatrudnione na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniające pracowników), które:

  • ukończyły 25 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
  • ukończyły 50. rok życia, niezależnie od wykształcenia;
  • są w jakiś sposób związane z Małopolską - mieszkają tu lub tu się uczą czy pracują.

JAWOR - Program pożyczkowy na termomodernizację dla osób fizycznych

Informujemy,  iż w dniu 1 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Krakowie zatwierdziła Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych.  Program stanowi reakcję na coraz większe zapotrzebowanie i zainteresowanie osób fizycznych termomodernizacją budynków jednorodzinnych na terenie województwa małopolskiego. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na przeznaczenie kwoty 10 000 000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu na dofinansowanie zadań określonych Programem w roku 2016. 
Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez docieplenie przegród budowlanych. 
Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego.
 

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 21:00 dnia 13.07.2016 do godz. 18:00 dnia 14.07.2016

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów od 50 mm do 65 mm, lokalnie do 80 mm.

Pragniemy poinformować, że Kolej Linowa „Mosorny Groń” jest czynna w okresie letnim (lipiec- sierpień)
codziennie w godzinach od 10.00 do 19.00

 

Zapraszamy!

Wójt Gminy Zawoja serdecznie zaprasza wszystkie osoby, które złożyły wnioski o dotację na wymianę kotłów jak i osoby zainteresowane na wystawę ekologicznych kotłów i nowych rozwiązań technologicznych ograniczających zanieczyszczenie powietrza.

Wystawa odbędzie się w dniu 9 lipca 2016 r. tj. sobota od godz. 1400 do godz. 1800 na stadionie LKS Watra w Zawoi Centrum.

 

Wójt Gminy Zawoja

Marcin Pająk

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” informuje, że rozpoczyna wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność „Podbabiogórza” na lata 2014-2020 (LSR). Szczegółowe informacje na temat głównych założeń i wytycznych dotyczących zasad finansowania projektów, terminów naborów, zakresu wsparcia dostępne są w stałym punkcie doradczym tj. Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” ul. Mickiewicza 19, Sucha Beskidzka (II piętro, pok. 39-43, budynek Urzędu Miasta), na stronie internetowej www.lgdpodbabiogorze.pl w zakładce Strategia Rozwoju Lokalnego 2014-2020, na stronach internetowych i tablicach informacyjnych Urzędów Gmin należących do obszaru Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”,  jak również sukcesywnie pojawiać się będą informacje w prasie lokalnej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pozyskało 11 205 000 zł. Środki przeznaczone będą na realizację czterech celów ogólnych LSR:

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „SIŁA KOMPETENCJI”

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. wraz z Partnerem, zaprasza do udziału w projekcie Siła kompetencji realizowanego w ramach Podziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2016-30.04.2018.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pozostające bez zatrudnienia, które zostały ZWOLNIONE Z PRACY Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE PRACODAWCY, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

W dniach od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR). Badanie realizowane jest przy pomocy ankieterów statystycznych, którzy w tych dniach odwiedzą wylosowane gospodarstwa rolne z obszaru województwa małopolskiego. Każdy ankieter posiada legitymację służbową, upoważnienie do prowadzenia badań oraz wyposażony jest w tablet.

Tożsamość osób wykonujących pracę ankieterów potwierdzić można na specjalnie przygotowanej Infolinii Statystycznej pod numerem telefonu 22 279 99 99. Infolinia będzie czynna w dniach 1 czerwca - 29 lipca br. w godz. 8:00-20:00.

Urząd Gminy Zawoja i LKS Watra zapraszają wszystkich Mieszkańców Gminy i Gości przebywających na wypoczynku,
na Mecz Charytatywny „Gramy dla Ani”, który rozegrany zostanie w niedzielę,
10 lipca 2016 roku, o godz. 16.00 na stadionie LKS Watra w Zawoi Centrum.
W meczu zagrają m.in. dyrektor TVP3 Kraków, wójt gminy Zawoja, dziennikarze, nauczyciele, strażacy, radni i urzędnicy.
W czasie meczu pragniemy przeprowadzić licytacje i zorganizować zbiórkę pieniędzy na leczenie młodej dziewczyny,
studentki, mieszkanki naszej gminy, u której zdiagnozowano nowotwór mózgu. Proces leczenia jest żmudny i kosztowny.
Ania ma dopiero 20 lat i mnóstwo planów na przyszłość. To osoba pogodna, pełna życia z niesamowitą wolą walki.
Świadomi życzliwości, z jaką odnosicie się Państwo do różnego rodzaju inicjatyw, zwracamy się
z prośbą o przybycie, zachęcenie krewnych, przyjaciół, znajomych i wsparcie tej szlachetnej inicjatywny.

Dla najmłodszych przygotowaliśmy wiele niespodzianek i atrakcji.

W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych, mecz rozegrany zostanie w hali widowiskowo - sportowej w Zawoi Centrum.
 

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS