Jeśli jesteś w wieku 16-17 lat i znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, jesteś osobą nieaktywną zawodową, nie uczysz się i nie uczestniczysz w żadnych szkoleniach to…

 

Pomożemy Ci całkowicie bezpłatnie zdobyć nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Dzięki projektowi „Pomysł na siebie” uzupełnisz lub podniesiesz swoje kwalifikacje oraz zdobędziesz stypendium szkoleniowe.

 

WÓJT GMINY ZAWOJA

OGŁASZA

rokowania po II przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność Gminy Zawoja – działka budowlana

 

Zapraszamy aktywnie działające organizacje pozarządowe

z terenu Małopolski do udziału w projekcie

„Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego”

 

Działania projektu obejmują: 2 seminaria wyjazdowe, 4 szkolenia wyjazdowe
oraz przystąpienie do sieci małopolskich organizacji pozarządowych w postaci Federacji.

 

Zapewniamy bezpłatnie:

Udostępnianie spisu wyborców

Pomiędzy 26 października 2014 r. a 10 listopada 2014 r. każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.

Wójt  Gminy  Zawoja informuje, że zwołuje  pierwsze posiedzenie obwodowych komisji  wyborczych w dniu  27 października 2014 r. które odbędzie się w sali narad Urzędu  Gminy  Zawoja wg.  następującego harmonogramu:

27.10. 2014 r.  godz. 13.30

Obwodowa Komisja  Wyborcza  Nr  1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5

27.10.2014 r. godz. 15.00

Obwodowa  Komisja  Wyborcza   Nr 6, Nr 7, Nr 8

Z A W I A D O M I E N I E

 

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. )

zwołuję

 LII SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 30 października 2014 roku o godz.  900

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

 

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Tags: 

INFORMACJA

O PUBLICZNYM  LOSOWANIU 

SKŁADU OBWODOWYCH  KOMISJI  WYBORCZYCH

 

20 października przypada Europejski Dzień Seniora. Wszystkim Seniorom z Zawoi i Skawicy składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, Bożego Błogosławieństwa, radości, słonecznych dni, życzliwości, zrozumienia  i wszelkiej pomyślności.

Czujcie się Państwo kochani, wyjątkowi, potrzebni, cieszcie się obecnością  swoich bliskich i przyjaciół.. Bądźcie szczęśliwi!

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS