Zapytanie cenowe dla zamówienia  o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

               W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

usługi przewozowe obejmujące Przewóz dzieci na zajęcia nauki pływania dla dzieci z Gminy Zawoja w ramach projektu współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego „Już pływam”, w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

               W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Dożywianie dzieci w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zawoi Mosorne oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Zawoi Centrum.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

„Dostawa i montaż mebli na potrzeby Domu Dziennej Opieki w Zawoi”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

„Dostawa sprzętu AGD i RTV dla Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

„Dostawa pomocy dydaktycznych dla Domu Dziennej Opieki w Zawoi”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

„Dostawa wyposażenia kuchennego dla Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

INFORMACJA NA TEMAT REKRUTACJI DO ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że od 14.08.2017r. do 01.09.2017r. roku można składać wnioski o przyjecie dziecka do Świetlicy Środowiskowej w Zawoi na rok szkolny 2017/2018

 Formularz wniosku oraz kartę zgłoszenia dziecka do Świetlicy są dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

 

Joanna Dyrcz

Kierownik GOPS Zawoja

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

„Remont budynku związany z przystosowaniem kuchni oraz z wykonaniem łazienki i podjazdu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Zawoi ”

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Upał
Stopień zagrożenia: 3
Ważność: od godz. 14:00 dnia 09.08.2017 do godz. 19:30 dnia 11.08.2017

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną w środę w dzień od 29°C do 32°C, w czwartek i w piątek od 33°C do 36°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.

 

Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 12:00 dnia 10.08.2017 do godz. 06:00 dnia 11.08.2017

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie, głownie w zachodniej połowie województwa, burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.

 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA UPAŁ - PORADNIK

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, iż od dnia -1.08.2017r. rozpoczął się nabór wniosków na świadczenie wychowawcze 500 + na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS