Wójt Gminy Zawoja informuje, że zostaje przedłużony termin składania deklaracji uczestnictwa w projekcie  dotyczący wsparcia finansowego dla uczniów ,, Pierwszy dzwonek’’ do dnia 30 lipca 2014r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

Wójt Gminy Zawoja Tadeusz Chowaniak  informuje o naborze deklaracji uczestnictwa w projekcie dotyczącym wsparcia finansowego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych tj. posiadających 4 i więcej dzieci.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Zawoi Centrum do dnia 23 lipca 2014 rok w celu złożenia deklaracji

Nr. telefonu -  33 8775 049  lub  33 8776 660

Zapraszamy do udziału w największym w Europie
wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP
!

KOMUNIKAT

 

Urząd Gminy Zawoja uprzejmie informuje właścicieli nieruchomości o dokonanie zaległych płatności dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Przypomina się, że zaległe płatności podlegają procedurze egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

 

 

 

Adam Skrzypek

Kierownik

Referatu Gospodarki Komunalnej

Zawoja,  dnia 9 lipca 2014 r.

 

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania poniższego zamówienia.

WÓJT GMINY ZAWOJA

OGŁASZA

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność Gminy Zawoja

WÓJT GMINY ZAWOJA

OGŁASZA

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność Gminy Zawoja

WÓJT GMINY ZAWOJA

OGŁASZA

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność Gminy Zawoja – działka budowlana

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS