Najwyższa Izba Kontroli prowadzi kontrolę wykorzystania obiektów sportowych w województwie małopolskim. Jednym z ocenianych obszarów jest stan bazy sportowej oraz działalność w zakresie rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. Chcąc uzyskać możliwie najszerszą i najbardziej obiektywną informację zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety zamieszczonej poniżej. Jej wyniki posłużą nam do oceny istniejącego stanu.

 

HARMONOGRAM

bezpłatnego czipowania psów w poszczególnych sołectwach:

 

 

-      13-09-2014r. – Zawoja Górna / Budynek OSP /

-      20-09-2014r. – Zawoja Wełcza / Budynek OSP /

-      27-09-2014r. – Zawoja Centrum / Budynek OSP /

-      04-10-2014r.– Zawoja Przysłop / Budynek OSP /

Niepubliczne  Przedszkole

"Entliczek Pentliczek"

oraz

Gmina Zawoja

!!!Z A P R A S Z A J Ą!!!!

dzieci w wieku 2,5 do 6 lat

do udziału w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.  „Entliczek pentliczek”

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS