WÓJT GMINY ZAWOJA INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI WYDZIERŻAWIENIA BUDYNKU

MIESZKALNEGO OBOK SZKOŁY W SKAWICY CENTRUM.

DODATKOWE INFORMACJE DOT. DZIERŻAWY W/W BUDYNKU MOŻNA UZYSKAĆ:

W URZĘDZIE GMINY ZAWOJA - tel. 33 8775015 w.113 oraz

U SOŁTYSA SOŁECTWA SKALNICA CENTRUM te1.504 083 428

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ 1 SKAWICY - tel. 33 8875 309

 

Do pobrania:

- treść ogłoszenia

 

W związku z obchodami  71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia o godz. 17:00 zostaną włączone na czas jednej minuty syreny alarmowe.

Włączenie syren jest wyrazem pamięci i uhonorowania poświęcenia i walki Powstańców Warszawskich z 1944 roku.

OSTRZEŻENIE DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE GMINY ZAWOJA
Zjawisko: Silne burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 10:00 dnia 24.07.2015 do godz. 20:00 dnia 24.07.2015

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: 
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm 
oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie opady gradu.

 

OSTRZEŻENIE DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE GMINY ZAWOJA
Zjawisko: Upał 
Stopień zagrożenia: Upał/1
Ważność: od godz. 12:00 dnia 22.07.2015 do godz. 20:00 dnia 23.07.2015

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: 
Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 31°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

Na terenie Gminy Zawoja w sołectwach Zawoja Wełcza / przysiołek Łabędzie  oraz Zawoja Górna / przysiołek Składy /stwierdzono występowanie groźnego chwastu - barszczu Sosnowskiego. Jest to roślina dwuletnia, która w pierwszym roku wytwarza rozetę liści (duże, pierzastodzielne), a w drugim wytwarza pędy nasienne (baldachy). W polskich warunkach roślina ta może wyrastać do wysokości 3,5 - 4 metrów.  Roślina ta często występuje na terenach wilgotnych w pobliżu cieków wodnych, kanałów i rowów.

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Zawoja ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjantów ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2015 roku na terenie Gminy Zawoja.

GMINNY KONKURS

“NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY,

OBEJŚCIE W GOSPODARSTWIE ROLNYM”

Radny/a Gminy Zawoja

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

zwołuję

IX SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 30 czerwca 2015 roku o godz.  900

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Zawoja

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE

 

Urząd Gminy Zawoja informuje, że odpady wielkogabarytowe odbierane będą w poszczególnych sołectwach razem ze zbiórką odpadów zmieszanych. Zbiórka rozpocznie się od 15 do 24 czerwca Br.

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS