Aktualności

Zapytanie cenowe dla zamówienia  o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

               W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

usługi przewozowe obejmujące Przewóz dzieci na zajęcia nauki pływania dla dzieci z Gminy Zawoja w ramach projektu współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego „Już pływam”, w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

               W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Dożywianie dzieci w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zawoi Mosorne oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Zawoi Centrum.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

„Dostawa i montaż mebli na potrzeby Domu Dziennej Opieki w Zawoi”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

„Dostawa sprzętu AGD i RTV dla Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

„Dostawa pomocy dydaktycznych dla Domu Dziennej Opieki w Zawoi”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

„Dostawa wyposażenia kuchennego dla Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

INFORMACJA NA TEMAT REKRUTACJI DO ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że od 14.08.2017r. do 01.09.2017r. roku można składać wnioski o przyjecie dziecka do Świetlicy Środowiskowej w Zawoi na rok szkolny 2017/2018

 Formularz wniosku oraz kartę zgłoszenia dziecka do Świetlicy są dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

 

Joanna Dyrcz

Kierownik GOPS Zawoja

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

„Dostawa i montaż mebli na potrzeby Domu Dziennej Opieki w Zawoi”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

„Dostawa sprzętu AGD i RTV dla Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

„Dostawa wyposażenia kuchennego dla Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

Strony