Kontakt

 

Urząd Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307
Centrala tel.(033) 87-75-015, 87-75-051, 87-75-006, 87-75-400
fax: 877-50-15
E-mail: sekretariat@zawoja.ug.pl

Strona internetowa: www.zawoja.ug.pl

Skrytka ePuap: UGZ/Skrytka

Wójt  Gminy Zawoja  przyjmuje  mieszkańców  w sprawach  skarg i wniosków  w każdy poniedziałek w godz. od 9.00- 11.00 oraz w każdy  czwartek  w godz. od 15.00 -16.00 po uprzednim   zgłoszeniu w Sekretariacie  Urzędu  pok. nr 26. Zgłoszenia można  dokonywać  telefonicznie, osobiście, e-mail  w godzinach pracy  Urzędu.

Sekretarz  Gminy  przyjmuje  mieszkańców  w sprawach  indywidualnych, w sprawach  skarg i wniosków  codziennie  w godzinach  pracy Urzędu