Klub Orlika „Wilki” Moje Boisko – Orlik 2012, Zespół Szkół W Zawoi Wilcznej

 

Klub Orlika „Wilki” Moje Boisko – Orlik 2012, Zespół Szkół W Zawoi Wilcznej

34-223 Zawoja Wilczna 1570, Nr Tel. 605 205 905

Celem statutowym Klubu Orlika „Wilki” jest podnoszenie poziomu ogólnej sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz umiejętności piłkarskich i koszykarskich poprzez systematyczny udział w zajęciach treningowych przez cały rok, doskonalenie umiejętności udziału w zawodach sportowych oraz umiejętności dokonywania własnej samooceny postępów poprzez udział w otwartych zawodach sportowych organizowanych na terenie powiatu suskiego oraz udział sekcji koszykówki w rozgrywkach ligi amatorskiej.

Zakładane rezultaty działalności klubu to włączanie się coraz większej liczby dzieci i młodzieży naszej Gminy w aktywne życie sportowe w zakresie gier zespołowych, reprezentowanie Gminy w rozgrywkach na różnych szczeblach w terenowych grach zespołowych, wyrobienie wśród dzieci i młodzieży pożądanych nawyków społecznych, moralnych i zdrowotnych oraz wyposażenie dzieci i młodzieży w umiejętności pozwalające za samodzielne podejmowanie aktywności fizycznej.