Referendum 2015

 

http://referendum2015.pkw.gov.pl/

 

  1. Wyniki głosowania w poszczególnych obwodach w Referendum przeprowadzonym w dniu 6 września 2015 roku.

  2. Zarządzenie Nr. WT.0050.97.2015 Wójta Gminy Zawoja z dnia 01 września 2015 eoku w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.

  3. Informacja Wójta Gminy Zawoja o składach obwodowych komisji do spraw referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

  4. Zarządzenie Nr. WT.0050.95.2015 Wójta Gminy Zawoja z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego w dniu 06 września 2015 roku

  5. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych:

  6. Zaświadczenia o prawie do głosowania oraz dopisywanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym:

  7. Obwieszczenie Wójta Gminy Zawoja z dnia 3 lipca 2015 roku o numerach i granicach obwodów głosowania, oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum oraz o mozliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

  8. Obwieszczenie Wójta Gminy Zawoja z dnia 30 czerwca 2015 roku o miejscach wyznaczonych na obszarze Gminy Zawoja, przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum dotyczącym ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.

  9. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 roku o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum.