Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015

 

http://parlament2015.pkw.gov.pl/

 1. Wyniki Wyborów Parlamentarnych 2015 w Gminie Zawoja
 2. ZARZĄDZENIE Nr WT. 0050.117.2015 Wójta Gminy Zawoja z dnia 24 października 2015 r. w sprawie powołania osoby wskazanej przez Wójta do składu OKW Nr 1 w Skawicy
 3. ZARZĄDZENIE Nr WT. 0050.116.2015 Wójta Gminy Zawoja z dnia 24 października 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
 4. INFORMACJA o godzinach otwarcia lokali Obwodowych Komisji Wyborczych
 5. INFORMACJA o godzinach rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu 25 października 2015 r.
 6. Zarządzenie Nr WT.0050.112.2015 Wójta Gminy Zawoja z dnia 19 października 2015 r. w sprawie powołania osoby wskazanej przez Wójta do składu OKW Nr 6 Zawoja Wełcza
 7. Zarządzenie Nr WT.0050.111.2015 Wójta Gminy Zawoja z dnia 19 października 2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa o Obwodowej Komisji Wyborczej.
 8. OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie II z dnia 2 października 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 33
 9. OBWIESZCZENIEOkręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie II z dnia 2 października 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 32
 10. OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie II z dnia 2 października 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 31
 11. OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie I z dnia 2 października 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 30
 12. OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie II z dnia 2 października 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 13
 13. OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie I z dnia 2 października 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 12
 14. INFORMACJA WÓJTA GMINY ZAWOJA z dnia 14 października 2015 r. w sprawie składów Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP wyznaczonych na dzień 25 października 2015 r.
 15. Skład i dyżury Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie I (obejmuje powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski i wadowicki)
 16. Zarządzenie Nr WT.0050.108.2015 Wójta Gminy Zawoja z dnia 07 października 2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa o Obwodowej Komisji Wyborczej.
 17. Komunikaty multimedialne Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących Wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 18. Zarządzenie Nr WT.0050.106.2015 Wójta Gminy Zawoja z dnia 05 października 2015 r. w sprawie informacji o składzie obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Zawoja dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 19. Informacje dla wyborców.
 20. Informacja Wójta Gminy Zawoja z dnia 11 września 2015 roku o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
 21. Obwieszczenie Wójta Gminy Zawoja z dnia 24 lipca 2015 r. o miejscach wyznaczonych na obszarze Gminy Zawoja, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 22. Iinformacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 23. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej