ZAWIADOMIENIE

 

Zawoja, dnia 17 lutego 2017 r.

RG. 0012.2.5.2017.SBR

 

ZAWIADOMIENIE

   Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Sportu

w dniu 21 lutego 2017 roku o godz. 18:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

Tematem posiedzenia będzie:

1.          Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany w porządku obrad.

2.          Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

3.          Omówienie spraw związanych z reformą oświaty na terenie gminy Zawoja.

4.          Sprawy bieżące – rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.

5.          Wolne wnioski – zakończenie.

 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas posiedzenia, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.).

 

Przewodniczący Komisji

Sławomir Kudzia