ZAWIADOMIENIE

 

          Zawoja, dnia 9 marca 2017 r.             

RG. 0012.3.24.2017.SBR

 

ZAWIADOMIENIE

 

      Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Obywatelskich, Porządku Publicznego i Ochrony Zdrowia

w dniu 14 marca 2017 roku o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

Tematem posiedzenia będzie:

1.       Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

3.       Spotkanie z przedstawicielami zakładów kominiarskich.

4.       Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.

5.       Sprawy bieżące.

6.       Wolne wnioski – zakończenie.

 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas posiedzenia, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.).

 

Przewodnicząca Komisji

Władysława Trybała