ZAWIADOMIENIE

 

Zawoja, dnia 16 marca 2017 r.

RG. 0012.7.13.2017.SBR

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. ) zwołuję posiedzenie Komisji Turystyki, Promocji i Kultury 

w dniu 22 marca 2017 roku o godz. 17:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany w porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

3. Analiza możliwości pozyskania środków zewnętrznych na rozwój infrastruktury turystycznej.

4. Przedstawienie określonych zadań planowanych do realizacji przez BCK.

5. Wolne wnioski – zakończenie.

 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas posiedzenia, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm ).

 

Przewodniczący Komisji

Bogdan Kidoń