OGŁOSZENIE

 

INFORMACJA

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZAWOJA

Nabór ankiet do projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Zawoja”

Gmina Zawoja ogłasza nabór ankiet do projektu partnerskiego obejmującego wykonanie instalacji fotowoltaicznych wytwarzających z promieniowania słonecznego energię elektryczną przeznaczoną na potrzeby budynków mieszkalnych.

Gmina Zawoja wraz z gminami Bystra Sidzina, Jordanów będzie się ubiegać o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Działania 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020. Realizacja inwestycji będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (uzyskania dotacji).

Osoby deklarujące chęć udziału w projekcie zobowiązane są do złożenia ankiety w terminie od 01 lipca 2017 r. do 15 sierpnia 2017 r. w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy w Zawoi, pok. Nr 16. Ankiety o udział w projekcie dostępne są w Urzędzie Gminy – Punkt Informacyjny. Informacje na temat projektu dostępne są pod nr tel. 533 963 834 lub osobiście w Urzędzie Gminy Zawoja pok. 116 lub 118.

Ze względu na z góry określoną liczbę planowanych do realizacji instalacji o wyborze wniosków decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Do pobrania:

  1. Ankieta

 

Opublikowano: 
wtorek, 27 Czerwiec, 2017 - 14:00