ZAWIADOMIENIE

 

Zawoja, dnia 3 października 2017 r.

RG. 0012.2.9.2017.SBR

 

 ZAWIADOMIENIE

 

   Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Sportu 

 

w dniu 9 października 2017 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Wydanie opinii do projektów uchwał.
  4. Dyskusja na temat zmian regulaminu wynagradzania nauczycieli.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Wolne wnioski – zakończenie.

 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas posiedzenia, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.).

 

Przewodniczący Komisji

Sławomir Kudzia

Opublikowano: 
środa, 4 Październik, 2017 - 15:00