ZAWIADOMIENIE

 

Zawoja, dnia 14 listopada 2017 r.

RG. 0012.3.30.2017.SBR

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję wyjazdowe posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Obywatelskich, Porządku Publicznego i Ochrony Zdrowia

w dniu 17 listopada 2017 roku o godz. 13:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Spotkanie z przedstawicielem GOPR.
  4. Spotkanie z Komendantem Gminnym OSP (stan, potrzeby).
  5. Bezpieczeństwo na drogach (oświetlenie ulic).
  6. Sprawy bieżące.
  7. Wolne wnioski – zakończenie.

 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas posiedzenia, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2017 r., poz. 1875).

 

Przewodnicząca Komisji

Władysława Trybała

Opublikowano: 
wtorek, 14 Listopad, 2017 - 15:45