ZAWIADOMIENIE

 

Zawoja, dnia  16.11.2017 r.

RG.0012.1.18.2017.SBR

 

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 21 listopada 2017 roku godz. 15:30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Wydanie opinii do projektu zmian w budżecie.
  4. Analiza budżetu na 2018 rok.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Wolne wnioski – zakończenie.

 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas posiedzenia, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875).

 

Przewodniczący Komisji

Jan Borkowski

 

Opublikowano: 
czwartek, 16 Listopad, 2017 - 13:15