ZAWIADOMIENIE

 

Zawoja, dnia 16 listopada 2017r.

RG. 0012.4.8.2017.SBR

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie

 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Przedsiębiorczości

w dniu 22 listopada 2017 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Spotkanie z przedstawicielami kół łowieckich i omówienie spraw związanych z dziką zwierzyną.
  4. Analiza budżetu na 2018 r. oraz wypracowanie wniosków do budżetu.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Wolne wnioski – zakończenie.

 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas posiedzenia, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1875).

 

Przewodniczący Komisji

Piotr Matyja

Opublikowano: 
czwartek, 16 Listopad, 2017 - 13:15