ZAWIADOMIENIE

 

Zawoja, dnia 1 grudnia 2017 r.

RG. 0012.2.11.2017.SBR

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Sportu

w dniu 4 grudnia 2017 roku o godz. 17:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Analiza budżetu na 2018 r. oraz wypracowanie wniosków do budżetu.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Wolne wnioski – zakończenie.

 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas posiedzenia, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875).

 

Przewodniczący Komisji

Sławomir Kudzia

 

Opublikowano: 
piątek, 1 Grudzień, 2017 - 13:45