Informacja

 

Sucha Beskidzka, 28.11.2017 r.

WA.6740.1.243.2017.AWS.AZL

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 ze zmianami)informuję, że w dniu 28.11.2017r. została wydana decyzja nr 624/17, znak: WA.6740.1.243.2017.AWS.AZL zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę inwestycji pn. budowa stacji paliw: budynku pawilonu, wiaty z dystrybutorami, podziemnych zbiorników na paliwo płynne (o pojemności 80 m3) i gaz propan-butan (o pojemności 15 m3), infrastruktury towarzyszącej (stanowisko: czyszczenia, na kompresor, na odkurzacz) samoobsługowej, bezdotykowej myjni samochodowej na trzy stanowiska (obieg zamknięty) oraz budynku handlowego (II etap); budowa miejsc postojowych oraz układu komunikacji wewnętrznej; pylonu cenowego i masztów flagowych; budowa zbiornika przeciwpożarowego (o pojemności 200 m3), muru oporowego (o wysokości od 1,5m do 3,5 m na długości 58,41m wzdłuż granic działek ewid. nr 2616/4 i 2626/5 oraz o wysokości 3,5m na długości 56,84m; 7,92m i 4,39m od strony działki ewid. nr 23605/15) oraz zbiornika na nieczystości ciekłe (o pojemności 9 m3); budowa instalacji wewnętrznych: wod-kan, co., elektrycznej, wentylacyjnej; budowa instalacji zewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, kanalizacji deszczowej, paliwowej; na działkach ewid. nr: 2611/17, 2616/3, 2624/2, 2624/4, 2626/1, 2626/2, 2626/4, 2628/1, 2629/2, 23605/15- obręb Zawoja,która dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, pokój nr 104 w godzinach: poniedziałek od 7.00 do 17.00, wtorek - piątek od 7.00 do 15.00.

Opublikowano: 
poniedziałek, 11 Grudzień, 2017 - 14:15