Konkurs

 

KONKURS

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi w związku z realizacją projektu "Od małego do dużego uczę się pomagać na całego" w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka organizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zawoja

 

Tematyka konkursu
Propagowanie bezpieczeństwa oraz  profilaktyki uzależnień na terenie Gminy Zawoja oraz zapobieganie zjawiskom patologii społecznej w tym:

 

- szkodliwości substancji psychoaktywnych

- stalkingu – nękania telefonicznego występujące wśród dzieci i młodzieży

- przemocy fizycznej i psychicznej w szkole

oraz propagowania :

- bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

- bezpieczeństwa w ruchu drogowym

-  udzielania pierwszej pomoc przedmedycznej

- bezpieczeństwa w górach

 

 

Prace mogą być  w formie : prac plastycznych w dowolnej technice plastycznej, fotografii oraz spotów propagujących tematykę konkursu

 

Prace konkursowe należy podpisać (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, adres korespondencyjny, nr telefonu,e-mail) / w przypadku szkoły : dane szkoły, adres do korespondencji, nr tel. i złożyć w siedzibie

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi w terminie do 30 grudnia 2017 roku.

 

REGULAMIN KONKURSU

Opublikowano: 
czwartek, 14 Grudzień, 2017 - 11:15