OGŁOSZENIE

 

 

Minister Sprawiedliwości działający jako dysponent Funduszu Sprawiedliwości podjął decyzję w związku z przeprowadzonym naborem na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Gmina Zawoja w związku z przystąpieniem do naboru, po pozytywnej  weryfikacji otrzymała dotację celową  w wysokości 54 000, 00 zł na zakup kompletów PSP R1 z szynami i deską ortopedyczną oraz defibrylatora dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zawoja. Nabyty sprzęt specjalistyczny ma przede wszystkim przyczynić się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa oraz poprawy warunków pracy strażaków OSP w Zawoi.

Opublikowano: 
wtorek, 2 Styczeń, 2018 - 13:00