OGŁOSZENIE

 

Szkolenia dla Beneficjentów

 

            Zarząd Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” zaprasza do udziału w szkoleniach dla Beneficjentów o tematyce: „Zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność z zakresu Projektów Grantowych”.

Szkolenia przeprowadzone będą w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

            Szkolenie odbędzie się w Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”, ul. Mickiewicza 19, Sucha Beskidzka, piętro II, pokój nr 39,  budynek Urzędu Miasta w dniu 22 lutego 2018 r. (tj.: czwartek) od godziny 9.00

            Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniach telefonicznie pod nr /33/ 874 41 72 lub e-mailem na adres: podbabiogorze@op.pldo dnia 20 lutego 2018 r.

            Zwracamy się z prośbą do Członków Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
o rozpropagowanie informacji w swoim środowisku.

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

LGD „Podbabiogórze”

Prezes Danuta Kawa

Opublikowano: 
piątek, 9 luty, 2018 - 08:30