Wybory samorządowe 2018

 

https://wybory2018.pkw.gov.pl/

 

 

 1. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 4 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Zawoja w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Wójta Gminy Zawoja wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
 2. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego
 3. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego
 4. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego
 5. KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II z dnia 23 października 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 6. Uchwała 22/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Zawoi z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.
 7. POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 8. POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych ds.przeprowadzenia glosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds.ustalenia wyników glosowania w obwodzie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 9. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Zawoi z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zawoja zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 10. POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 11. KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 29 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r
 12. KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Zawoi z dnia 26 września 2018 r. terminie i miejscu losowania numerów list
 13. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 21 września 2018 r.
 14. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zawoja z dnia 14 września 2018 roku - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania
 15. INFORMACJA w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zawoja
 16. POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Zawoi
 17. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 18. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 19. INFORMACJA WÓJTA GMINY ZAWOJA z dnia 04 września  2018 r. wykaz miejsc na terenie Gminy Zawoja, na których są zlokalizowane tablice ogłoszeniowe przeznaczone na urzędowe obwieszczenia wyborcze oraz na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych przez komitety wyborcze
 20. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 29 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 21. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAWOJA z dnia  27 sierpnia  2018 r. w sprawie  podania  do publicznej  wiadomości  informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej, w wyborach  zarządzonych  na dzień 21 października  2018 r.
 22. INFORMACJA WÓJTA GMINY ZAWOJA z dnia 14 sierpnia 2018 r. - wykaz miejsc na terenie Gminy Zawoja, na których są zlokalizowane tablice ogłoszeniowe przeznaczone na urzędowe obwieszczenia wyborcze oraz na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych przez komitety wyborcze
 23. Uchwała Nr XLV/461/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie   sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej oraz zmiany w Uchwale Nr XLIII/431/2018 Rady Gminy  Zawoja z dnia  28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia  ich granic i numerów obwodów  głosowania oraz siedzib obwodowych komisji  wyborczych  w Gminie  Zawoja.
 24. Uchwała  Nr XLV /460/2018 RADY GMINY  ZAWOJA  z dnia 21 czerwca  2018 w sprawie  sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale  Nr  XLIII430/2018 Rady Gminy  Zawoja  z  dnia  28 marca  2018 r.  w sprawie  podziału  Gminy  Zawoja  na okręgi  wyborcze  oraz  ustalenia  ich granic, numerów i liczby radnych  wybieranych  w każdym  okręgu wyborczym
 25. UCHWAŁA NR XLIII/431/2018 RADY GMINY ZAWOJA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zawoja
 26. UCHWAŁA NR XLIII/430/2018 RADY GMINY ZAWOJA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zawoja na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 27. Obwieszczenie Wojewody Małpolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego
 28. Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego
 29. Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Nowym Sączu w sprawie naboru na urzędników wyborczych
Opublikowano: 
czwartek, 22 luty, 2018 - 10:00