Wybory samorządowe 2018

 
  1. Uchwała Nr XLV/461/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie   sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej oraz zmiany w Uchwale Nr XLIII/431/2018 Rady Gminy  Zawoja z dnia  28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia  ich granic i numerów obwodów  głosowania oraz siedzib obwodowych komisji  wyborczych  w Gminie  Zawoja.
  2. Uchwała  Nr XLV /460/2018 RADY GMINY  ZAWOJA  z dnia 21 czerwca  2018 w sprawie  sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale  Nr  XLIII430/2018 Rady Gminy  Zawoja  z  dnia  28 marca  2018 r.  w sprawie  podziału  Gminy  Zawoja  na okręgi  wyborcze  oraz  ustalenia  ich granic, numerów i liczby radnych  wybieranych  w każdym  okręgu wyborczym
  3. UCHWAŁA NR XLIII/431/2018 RADY GMINY ZAWOJA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zawoja
  4. UCHWAŁA NR XLIII/430/2018 RADY GMINY ZAWOJA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zawoja na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  5. Obwieszczenie Wojewody Małpolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego
  6. Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego
  7. Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Nowym Sączu w sprawie naboru na urzędników wyborczych
Opublikowano: 
czwartek, 22 luty, 2018 - 10:00