OGŁOSZENIE

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „Zawoja” Sp. z o.o. organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon w poszczególnych sołectwach w terminach:

  • Skawica - 09.05.2018 r.
  • Skawica Sucha Góra - 07.05.2018 r.
  • Zawoja Centrum – 22.05.2018 r.
  • Zawoja Przysłop – 15.05.2018 r.
  • Zawoja Dolna – 17.05.2018 r.
  • Zawoja Policzne – 14.05.2018 r.
  • Zawoja Wełcza, Zawoja Mosorne – 16.05.2018 r.

Odpady należy wystawić w dniu odbioru do 7:30 przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkiej w sposób nie powodujący zagrożenia. Przypominamy, że odpadami wielkogabarytowymi są te, które nie mieszczą się w pojemniku lub worku na odpady komunalne. Ponadto informuje się, że odpady wielkogabarytowe można dostarczać bezpłatnie na teren Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „ZAWOJA” Sp. z o.o. w Zawoi Widły do PSZOK od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-15:00.

Opublikowano: 
poniedziałek, 7 Maj, 2018 - 13:00