OGŁOSZENIE

 

 

W dniu 10.05.2018 r. Gmina Zawoja podpisała umowę o dofinansowanie operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” pn. :

Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Zawoi Centrum

Celem niniejszej operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców i stworzenie warunków do rekreacji poprzez budowę niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej.

 

Całkowity koszt projektu: 131 404,94 zł

Kwota dofinansowania: 67 978,00 zł

Okres realizacji: do grudnia 2018 r.

 

„Zadanie realizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” na lata 2014-2020”

Opublikowano: 
czwartek, 17 Maj, 2018 - 09:30