ZAWIADOMIENIE

 

Zawoja, dnia 6 czerwca 2018 r.

RG. 0012.3.36.2018.SBR

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2018 r., poz. 994) zwołuję posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Obywatelskich, Porządku Publicznego i Ochrony Zdrowia

 

w dniu 12 czerwca 2018 roku o godz. 14:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Spotkanie z Dyrektorem Szpitala w Suchej Beskidzkiej w sprawie pracy Pogotowia Ratunkowego.
  4. Sprawa utrzymania czystości w Gminie Zawoja – c.d.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Wolne wnioski – zakończenie.

 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas posiedzenia, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 r., poz. 994).

 

Przewodnicząca Komisji

Władysława Trybała

Opublikowano: 
poniedziałek, 11 Czerwiec, 2018 - 11:45