OGŁOSZENIE

 

Zawoja, dnia 09.07.2018 r.

 

Zapytanie cenowe

do Oferentów

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania poniższego zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:  

„Wykonanie ekspertyzy dla zastosowania rozwiązań zamiennych w zakresie zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku Urzędu Gminy Zawoja zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

Powierzchnia użytkowa budynku Urzędu Gminy Zawoja – 707,71 m2,

o kubaturze 3.230 m3. Budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej.

Proszę o podanie: terminu wykonania zadania, ceny.

Kryterium wyboru oferty stanowi cena  zadania.

 

Oprócz ceny proszę również o podanie:

  • warunków płatności;

Ofertę zawierającą wymagane  informacje proszę złożyć do dnia  31.07.2018 r.

 

Dopuszcza się złożenie oferty:

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

Opublikowano: 
czwartek, 19 Lipiec, 2018 - 12:00