INFORMACJA

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY ZAWOJA

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

wykaz miejsc na terenie Gminy Zawoja, na których są zlokalizowane tablice ogłoszeniowe przeznaczone na urzędowe obwieszczenia wyborcze oraz na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych przez komitety wyborcze

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 05.01.2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754) podaje się wykaz miejsc na terenie Gminy Zawoja, na których są zlokalizowane tablice ogłoszeniowe przeznaczone na urzędowe obwieszczenia wyborcze oraz bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych przez komitety wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych  na dzień 21 października 2018 r .:

1. Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie:

1)    urzędowych obwieszczeń wyborczych na  tablicach  ogłoszeń  zlokalizowanych w:

 • Sołectwie Skawica   Centrum przy  remizie OSP
 • Sołectwie  Skawica  Sucha Góra przy  remizie OSP
 • Sołectwie  Zawoja  Przysłop  przy  remizie  OSP
 • Sołectwie  Zawoja  Dolna przy  remizie  OSP
 • Sołectwie Zawoja  Centrum  obok  Ośródka   Zdrowia
 • Sołectwie Zawoja  Wełcza obok   kaplicy
 • Sołectwie  Zawoja  Mosorne obok  Leśniczówki
 • Sołectwie  Zawoja  Górna  przy rondzie

 

2)    plakatów wyborczych komitetów wyborczych na tablicach  ogłoszeń  zlokalizowanych w:

 •  Sołectwie  Skawica Centrum  parking pod szkołą
 •  Sołectwie Skawica   Sucha Góra  - przy   starej szkole
 •  Sołectwie  Zawoja  Przysłop -  koło  klasztoru
 •  Sołectwie  Zawoja  Dolna -  przy  drodze Zawoja  Marszałki
 •  Sołectwo Zawoja  Centrum  - koło kościoła
 •  Sołectwie  Zawoja  Wełcza -  koło  Leśniczówki
 •  Sołectwie  Zawoja  Mosorne – obok Leśniczówki
 •  Sołectwie  Zawoja  Górna   - przy remizie   OSP

 

2. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

3. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte przez pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.

 

Do pobrania:

Opublikowano: 
wtorek, 14 Sierpień, 2018 - 15:45