OGŁOSZENIE

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZAWOJA

z dnia  27 sierpnia  2018 r.

 

 w sprawie  podania  do publicznej  wiadomości  informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej, w wyborach  zarządzonych  na dzień 21 października  2018 r.

Na podstawie art. 422 – ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( tj. Dz. U. z. 2018 r. poz. 754 z póź.zm.) oraz  Uchwały  Nr XLIII/430/208 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 października  2012 r.    w sprawie  podziału Gminy  Zawoja na okręgi wyborcze oraz ustalenia  ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, zmienionej  Uchwałą   Nr  XLV/460/2018 Rady Gminy  Zawoja  z dnia 21 czerwca  2018 r.  w sprawie  sprostowania  oczywistej omyłki  pisarskiej w Uchwale  Nr  XLIII/430/2018 Rady  Gminy  Zawoja  z dnia  28  marca 2018 r.  w sprawie  podziału Gminy  Zawoja  na okręgi  wyborcze oraz  ustalenia   ich  granic , numerów  i liczby  radnych wybieranych  w każdym okręgu  wyborczym,  podaje  się do publicznej  wiadomości   Informację o okręgach wyborczych , ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym ( Dz. U. Woj. Małop., poz. 5158)  oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej  w wyborach  zarządzonych  na dzień  21 października 2018 r.

 Numer okręgu

wyborczego

Granica okręgu

Liczba radnych  wybieranych   w okręgu

1

 Sołectwo  Skawica  Centrum – przysiółki: U Steca, Rotnia, Limów, U Ficków Dolnych, Frontowo,              U Ficków Górnych, U Wiechcia, U Małysy, U Szarleja

1

2

 Sołectwo  Skawica Centrum – przysiółki: U Zemlika, U Barana, U Buby Dolnego, U Pacygi, U Kocura,          U Wojtyczka, U Majerza, U Fiedora

1

3

 Sołectwo  Skawica  Centrum – przysiółku: Sołtystwo, U Skuty

1

4

 Sołectwo Skawica  Centrum – przysiółki: U Żurka,   U Buby Górnego, U Palucha, U Franczaka, U Sitarza, U Czarnego, U Migasa

1

5

 Sołectwo  Skawica Sucha Góra – przysiółki: Budowna, Hucisko, Malicka, Na Biskupce, Na Dzwonku, Na Madejce, Na Matusowej, Na Pabisce, Na Potoręcznej, Na Tokarnem, Oblica, Pod Grapą, Pod Polaną, Sitarka, Sucha Góra, U Bartonków,          U Kani, U Kocurków, U Kowali, U Orawców,                   U Rusina, U Sarleja, U Sołtysa, U Warty, U Wiechcia, U Zaręby, W Małysim Potoku

1

6

 Sołectwo Zawoja Przysłop – przysiółki: Beskid, Bielasy, Bory, Bubiaki, Granica, Kobiele, Lachy, Maliny, Morawy,Nowe Osiedle, Pająkówka, Pod Grapą, Polana, Przysłop, Toczki, Zabór, Zakamień

1

7

Sołectwo Zawoja Dolna  - przysiółki:

Sitkówka, Pająki, Marszałki, Łatki, Mazury, Gołynia, Burdyle, Zalas, Za Madejką, Chopy

1

8

Sołectwo Zawoja Dolna – przysiółki: Barańce, Szczurki, Śmietany, Chowaniacy, Fujacy, Zielone Osiedle, Gawły, Stróże, Maryniacy, Bartyzele

 

1

9

Sołectwo Zawoja Centrum – przysiółki:  Giertugi, Piergiesi,Zemliki, Hujdy, Sule, Koziny, Masówka, Koszorek, Kudłata, Pod Kiczorką, Za Potokiem, Podpolice, Krzonka, Czarnotowa, Malikowa, Skutowa, Obidowa, Za Groniem, Hujdowa, Kowalowa, Piątkowa, Pod Polaną,  Bubiakowa, Makosiowa

1

10

 Sołectwo  Zawoja Centrum – przysiółki:  Kalina  Dolna, Kalina  Górna, Za Wodą,  Żywczaki, Obłapiana,  Kaselówka, Sałaciaki, Ogon, Zające, Swalisko, Smyraki, Piergiesowe Polanki, Kiczora, Szczurkówka, Śpikówka, Łazy, Surmiaki, Topory, Dolina, Burdyle, Kiecka, W Potoku, Kamieńce,

1

11

 Sołectwo Zawoja Centrum – przysiółki: Gliśnica, Podsot, Miśkowce, Pod Grapą, Trybały, Warzechówka, Kukle, Maliki, Polaki, Centrum, Kąkole, Brzeg, Borowi, Mazurowy Potok, Górnica, Kiczorka

1

12

 Sołectwo Zawoja Wełcza – przysiółki: Wełcza, Skupnie, Opaczne, Barany, Kolędówka, Kącina, Kudzie, Jaworskie, Mętle, Surzyny, Buczyna, Figury, Dolinka, Gajówka, Włosianka, Hurbolówka, Łabędzie, Marki, Mleczna, Można, Trzebuniaki, Za Polaną, Średnie

1

13

 Sołectwo  Zawoja Mosorne  - przysiółki: Budzonie, Fiedorówka, Bębny Górne, Bębny Dolne, Zimna Dziura, Błędna, Hrabkowa, Polanki, Księża Polana, Petułowa, Rąbaniska, Obłaźna, Podgórze, Mosorne, Limierzyska, Diabli Młyn, Pyciakowa, Franule, Kąkolowa, Wełczoń, Kijakowa, Barankowa, Magurka, Buki, Giertugowa, Kuklowa, Mylne Młaki, Pasieka, Płasonie, Sitarze, Wartowa, Wyśnia, Zakopaniec, Zaręby, Gronik

1

14

 Sołectwo Zawoja Górna – przysiółki: Składy, Czatoża, Paluchówka, Miłosierna, Cioćki, Kolisty Groń, Kwiatek, Barańcowa, Markowa, Hyrb, Markowe Szczawiny, Krzemienna, Madziarowa

1

15

 Sołectwo  Zawoja Górna – przysiółki: Wilczna, Pod Brzegiem, Policzne, Widły, Świniarka, Podryżowana, Ryżowana, Stolarka, Podświniarka, Norczak, Bajerska Maszyna, Morgi, Rybna, Cyrchel, Stonów

1

 

Siedziba  Gminnej  Komisji  Wyborczej   mieści się w  Urzędzie Gminy  Zawoja, pok. Nr 21,

Adres  do korespondencji:

Gminna Komisja  Wyborcza w Zawoi

34-222 Zawoja 1307

Opublikowano: 
poniedziałek, 27 Sierpień, 2018 - 11:15