OBWIESZCZENIE

 

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Zawoi
z dnia 28 września 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 w wyborach do Rady Gminy Zawoja zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


    
Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Zawoi podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Zawoja, przyznano następujące numery:

 

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

17

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ Z TRADYCJĄ DLA GMINY ZAWOJA

18

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA ZAWOJA

19

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ZAWOJA

 


Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Zawoi
Danuta Tomczyk

Opublikowano: 
piątek, 28 Wrzesień, 2018 - 22:30