INFORMACJA

 

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez
wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz
w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

(treść komunikatu w załączeniu)

Opublikowano: 
piątek, 28 Wrzesień, 2018 - 22:45