OGŁOSZENIE

 

Uchwała 22/2018
Gminnej Komisji Wyborczej w Zawoi
z dnia 22 października 2018 r.
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego
w dniu 4 listopada 2018 r.


Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Zawoi stwierdza, co następuje:


§1

1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. żaden z 4 kandydatów nie został wybrany na Wójta Gminy Zawoja, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
2. W dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne glosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.
3. Kandydatami na wójta w ponownym głosowaniu są:

1)    PAJĄK Marcin Władysław
Zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY ZAWOJA
2) WIECHEĆ Aleksander
Zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ


4. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 21 października 2018 r.
 

§2

1.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.
2.    Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Wójt Gminy Zawoja.Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Zawoi
Danuta Tomczyk

Do pobrania:

  1. Uchwała 22/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Zawoi z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.
Opublikowano: 
czwartek, 25 Październik, 2018 - 19:15