OGŁOSZENIE

 

Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu
"ABC zarządzania wolontariatem"


Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza przedstawicieli małopolskich NGOs i instytucji odpowiedzialnych za koordynację pracy wolontariuszy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu ​ "ABC zarządzania wolontariatem" ​ ​ które odbędzie się dnia 9 listopada 2018r. w Wadowicach​ ​ o godz: 9:00-16:00​.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie dedykowane jest koordynatorom, którzy na co dzień współpracują z wolontariuszami w organizacjach pozarządowych oraz instytucjach, które zgodnie z prawem mogą korzystać ze świadczeń wolontariuszy. Szkolenie będzie szansą na zgłębienie wiedzy, wymianę doświadczeń i inspirację dla doświadczonych koordynatorów oraz poznanie zasad zarządzania wolontariuszami dla osób rozpoczynających współpracę z wolontariuszami.

Tematyka:
Aspekty prawne wolontariatu, rekrutacja i budowanie zespołu wolontariuszy, motywowanie i nagradzanie, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

1. Pakiet podstawowy – czyli co KAŻDY powinien wiedzieć o wolontariacie:

  • Definicja wolontariatu

  • Rodzaje wolontariatu

  • Aspekty prawne wolontariatu zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – obowiązki Korzystającego

  • Prawa i obowiązki wolontariusza

2. Przygotowanie placówki do współpracy z wolontariuszami:

  • Moja organizacja a Indywidualny Program Wolontarystyczny

  • Jak zbudować zespół wolontariuszy – metody/kanały rekrutacji, ogłoszenie rekrutacyjne

  • Niepisany kontakt oczekiwań

3. Moja organizacja – Przyjazna Wolontariuszom??

  • Jak motywować i nagradzać wolontariusza, by został z nami jak najdłużej

  • Kryteria ​ Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom

  • Diagnoza i karta naprawcza


Warunki Szkolenia:
Każdy uczestnik otrzyma materiały dydaktyczne, certyfikat oraz poczęstunek. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń .Ilość dostępnych miejsc: 14. Dokładne miejsce szkolenia zostanie podane osobom, które zakwalifikują się na szkolenie.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o ​ przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 4 listopada 2018 r. na adres katarzyna.pusledzka@wolontariat-malopolska.pl


UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY


O Trenerze:
Monika Pendolska - autorka i koordynatorka projektów społecznych, animatorka wolontariatu, certyfikowana trenerka, doradczyni w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. Założycielka i koordynatorka bielskiego Centrum Wolontariatu przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki”. Członkini Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach. Z wolontariatem związana od 2007 r. Główną pasją zawodową jest praca z młodzieżą, szkolenie wolontariuszy i organizacji, współpraca ze szkołami i wsparcie w rozwoju szkolnych kół wolontariatu. Mail: ​ pendolska@wolontariat.org.pl

Więcej Informacji:
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie, Katarzyna Puśledzka,
katarzyna.pusledzka@wolontariat-malopolska.pl

Zapraszamy do udziału!
 

Do pobrania

 

Opublikowano: 
poniedziałek, 29 Październik, 2018 - 15:15