OGŁOSZENIE

 

FN.3221.2.2018.JW


Zawoja 01.10.2018r.


PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI
DLA PRZEDSZKOLI NA ROK 2018
Aktualizacja


Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203) ogłaszam:

1.     Wysokość podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli:

⦁    roczna 4 863,92 (słownie: cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy zł 92/100),
⦁    miesięczna 405,33 (słownie: czterysta pięć zł 331100)

2. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu: 25
 

Opublikowano: 
wtorek, 30 Październik, 2018 - 16:45