I Sesja Rady Gminy Zawoja

 

Postanowienie
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II
z dnia 4 listopada 2018 r.
w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Zawoja w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Wójta Gminy Zawoja wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu
21 października 2018 r.


Na podstawie art. 20 ust. 2, art. 23a oraz 29a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu 11

postanawia, co następuje:

§ 1 Zwołać I sesję Rady Gminy Zawoja na dzień 22 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w sali narad w Urzędzie Gminy Zawoja w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz przez Wójta Gminy Zawoja wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
§ 2 Ustalić porządek obrad I sesji Rady Gminy Zawoja stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.
§ 3 Niniejsze postanowienie stanowi zaproszenie na I sesję rady.
§ 4 Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

KOMISARZ WYBORCZY
W NOWYM SĄCZU II
Piotr Borkowski

Do pobrania:

  1. Porzadek obrad I Sesji Rady Gminy Zawoja
Opublikowano: 
piątek, 9 Listopad, 2018 - 12:30