Informacja – Zapytanie ofertowe - Ogłoszenie o naborze na stanowisko fizjoterapeuty w Domu Opieki Dziennej w Zawoi

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 29.04.2019r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 18.04.2019r. - Zapytanie ofertowe – Ogłoszenie o naborze na stanowisko fizjoterapeuty w Domu Opieki Dziennej w Zawoi.
W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe, w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym - to jest do dnia 2019-04-29 do godziny 9.00, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła jedna oferta. O godz. 9.15 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert.
W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono wykonawcę:

Data wpłynięcia oferty:
2019-04-26

Nazwa i adres:
REHABILIS mgr Marcin Lis
ul. Jana Sobieskiego 10/1
43-502 Czechowice - Dziedzice

Cena oferty:
Cena za jednostkę, tj. godzina (60minut) - 70,00zł

 

Z poważaniem

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Opublikowano: 
piątek, 10 Maj, 2019 - 22:00