Organizacje pozarządowe

 

Program współpracy Gminy Zawoja z organizacjami pozarządowymi na 2017r.

 

ZARZĄDZENIE NR WT.0050.269.2017 WÓJTA GMINY ZAWOJA z dnia 3 kwietnia 2017 r w sprawie: zlecenia realizacji zadań publicznych Gminy Zawoja w 2017 roku w formie wsparcia tych zadań wraz z udzieleniem dotacji ze środków publicznych na dofinansowanie ich realizacji.

WYCIĄG Nr 1 Z PROTOKOŁU z posiedzenia Komisji Konkursowej

WYCIĄG Nr 2 Z PROTOKOŁU z posiedzenia Komisji Konkursowej

II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawoja w 2017 r. we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

 

ZARZĄDZENIE NR. WT.0050.259.2017 WÓJTA GMINY ZAWOJA z dnia 06 marca 2017 r. w sprawie: zlecenia realizacji zadań publicznych Gminy Zawoja w 2017 roku w formie wsparcia tych zadań wraz z udzieleniem dotacji ze środków publicznych na dofinanso wanie ich realizacji.

ZARZĄDZENIE NR WT.0050.260.2017 WÓJTA GMINY ZAWOJA z dnia 06 marca 2017 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Zawoja w 2017 roku

WYCIĄG Nr 1 Z PROTOKOŁU z posiedzenia Komisji Konkursowej

WYCIĄG Nr 2 Z PROTOKOŁU z posiedzenia Komisji Konkursowej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawoja w 2017 r. we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Ogłoszenie o naborze do komisji oceniającej oferty w ramach otwartego konkursu ofert

 

OSP Skawica Centrum, OSP Zawoja Dolna i OSP Zawoja Centrum funkcjonują w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego