Organizacje pozarządowe

 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawoja w 2018 r. we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Ogłoszenie o naborze do komisji oceniającej oferty w ramach otwartego konkursu ofert

Program współpracy Gminy Zawoja z organizacjami pozarządowymi na 2018r.

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały w sprawie określenia warunków i trybu działania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu sportu oraz kontroli ich wykorzystania

Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy  Gminy  Zawoja  z organizacjami pozarządowymi  na 2018 r.

 

Program współpracy Gminy Zawoja z organizacjami pozarządowymi na 2017r.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu oferty na realizację zadania publicznego w 2017 r. pn. „Przebudowa boksów dla zawodników rezerwowych - LKS „Huragan”

UPROSZCZONA  OFERTA  REALIZACJI ZADANIA  PUBLICZNEGO LKS :Huragan" pn. "Przebudowa boksów dla zawodników rezerwowych - LKS "Huragan" z dnia 01.09.2017r.

UPROSZCZONA  OFERTA  REALIZACJI ZADANIA  PUBLICZNEGO Zawojskiego Stowarzyszenia Właścicieli

Lasów Prywatnyc pn. "Drzewa i rośliny ozdobne jako poprawa  atrakcyjności Gminy Zawoja" z dnia 21.04.2017r.

 

ZARZĄDZENIE NR WT.0050.269.2017 WÓJTA GMINY ZAWOJA z dnia 3 kwietnia 2017 r w sprawie: zlecenia realizacji zadań publicznych Gminy Zawoja w 2017 roku w formie wsparcia tych zadań wraz z udzieleniem dotacji ze środków publicznych na dofinansowanie ich realizacji.

WYCIĄG Nr 1 Z PROTOKOŁU z posiedzenia Komisji Konkursowej

WYCIĄG Nr 2 Z PROTOKOŁU z posiedzenia Komisji Konkursowej

II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawoja w 2017 r. we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

ZARZĄDZENIE NR. WT.0050.259.2017 WÓJTA GMINY ZAWOJA z dnia 06 marca 2017 r. w sprawie: zlecenia realizacji zadań publicznych Gminy Zawoja w 2017 roku w formie wsparcia tych zadań wraz z udzieleniem dotacji ze środków publicznych na dofinanso wanie ich realizacji.

ZARZĄDZENIE NR WT.0050.260.2017 WÓJTA GMINY ZAWOJA z dnia 06 marca 2017 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Zawoja w 2017 roku

WYCIĄG Nr 1 Z PROTOKOŁU z posiedzenia Komisji Konkursowej

WYCIĄG Nr 2 Z PROTOKOŁU z posiedzenia Komisji Konkursowej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawoja w 2017 r. we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Ogłoszenie o naborze do komisji oceniającej oferty w ramach otwartego konkursu ofert

 

OSP Skawica Centrum, OSP Zawoja Dolna i OSP Zawoja Centrum funkcjonują w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego