Certyfikat ISO 9001:2008 dla Urzędu Gminy Zawoja

 

25 października 2011 r.  podczas sesji Rady Gminy odbyło się uroczyste wręczenie  certyfikatu  Systemu Zarządzania  Jakością  według normy ISO 9001:2008.

Certyfikat ISO 9001:2008 wręczył Wójtowi Gminy Tadeuszowi Chowaniak  przedstawiciel  Jednostki Certyfikującej IMQ S.A.  Piotr Budzyn.

Zakres certyfikacji  obejmuje realizację  zadań własnych gminy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych.

Poza  certyfikatem  ISO 9001:2008 otrzymaliśmy również prestiżowy certyfikat IQNet – międzynarodowej sieci skupiającej  wiodące na całym świecie  jednostki certyfikujące oraz zostaliśmy wpisani  do międzynarodowej bazy IQNet. Posiadanie certyfikatu  IQNet  jest skutecznym narzędziem  promocji gminy.

System Zarządzania Jakością  został wdrożony  w Urzędzie  w ramach realizacji projektu  „Usprawnienie zarządzania  i obsługi klienta w Urzędzie Gminy w Zawoi”,w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013  Priorytet V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.   

Wdrożenie  systemu  jakości  nie kończy się w momencie  otrzymania  certyfikatu- to dopiero początek drogi. System Zarządzania Jakością,  musi podlegać ciągłemu doskonaleniu , w celu poprawy funkcjonowania Urzędu oraz świadczonych obsług dla  mieszkańców,  turystów, przedsiębiorców.

Wdrożenie  systemu zarządzania jakością wg. normy PN – EN ISO 9001:2008  pozwoli nam osiągnąć  korzyści wewnętrzne i zewnętrzne tj.:

  • uzyskanie  wyższego stopnia  wiarygodności  i skuteczności zarządzania wobec klientów zewnętrznych- uznanie i wzrost  zadowolenia  i zaufania  mieszkańców do realizowanych usług;
  • przełamanie barier i stereotypów  zachowań w relacjach urzędnik – interesant;
  • skrócenie czasu  trwania i oczekiwania przez klienta  na realizowanie usługi;
  • poprawa wizerunku organizacji pracy  oraz  całego urzędu w oczach obywateli – zwiększenie prestiżu;
  • wypracowanie  przejrzystej struktury organizacyjnej, jasne określenie  kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych pracowników;
  • poprawa przepływu  informacji  między poszczególnymi referatami  i pracownikami;
  • wzrost efektywności wykorzystania  środków finansowych;
  • poprawa realizowanych procesów;