Kapituła Honorowych Tytułów Gminy Zawoja

 

KAPITUŁA

HONOROWYCH TYTUŁÓW GMINY ZAWOJA

 

Pan Sławomir Kudzia - Przewodniczący Kapituły

Ks. Krzysztof Strzelczyk- Zastępca Przewodniczącego Kapituły

Pani Małgorzata Mętel - Sekretarz Kapituły

 

Ks. Ryszard Więcek                     

O. Jakub Jaroszewicz    

Ks. Bogusław Targosz    

Pan Krzysztof Hutniczak           

Pani Barbara Marek       

Pan Kazimierz Pająk

Pan Józef Omylak

Pan Zbigniew Hutniczak

 

UCHWAŁA NR XVII/145/2012 RADY GMINY ZAWOJA z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie powołania Kapituły Honorowych Tytułów Gminy Zawoja


Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Zawoja”

Tytuł „Człowiek Roku Gminy Zawoja”

Tytuł „ Zasłużony dla Gminy Zawoja”


O G Ł O S Z E N I E

 

Kapituła Honorowych Tytułów Gminy Zawoja ogłasza nabór wniosków o przyznanie w roku 2012 zaszczytnych tytułów:

·        Honorowy Obywatel Gminy Zawoja

·        Zasłużony dla Gminy Zawoja

·        Człowiek Roku Gminy Zawoja

 

Wnioski należy kierować do Rady Gminy Zawoja pisemnie do 21 maja tego roku. Każdy z nich powinien zostać poparty odpowiednią ilością podpisów dla poszczególnych wyróżnień:

·        na „Honorowego Obywatela Gminy Zawoja” – minimum 300 osób

·        na „Zasłużonego dla Gminy Zawoja” – minimum 150 osób

·        na „Człowieka Roku Gminy Zawoja” – minimum 75 osób

 

                                                                            Przewodniczący Kapituły

Honorowych Tytułów Gminy Zawoja

                                                                                        dr inż. Sławomir Kudzia