Zjawisko:Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 23:00 dnia 13.05.2019 do godz. 03:00 dnia 15.05.2019

Obszar: powiaty:golicki, limanowski,myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, suski,tatrzański, wadowicki.

Przebieg: Prognoznuje się wystapienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności  Ostrzeżenia -  miejscami od 30 mm do 40 mm

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości rusza z drugą edycją cyklu konferencji dla przedsiębiorców „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany”. Podczas konferencji przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się jak skorzystać z rozwiązań wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, Pakiet MŚP, Mały ZUS i wiele innych zmian dla firm, które w ostatnim czasie weszły w życie.

Już teraz można zapisać się na konferencję: http://prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl/

17 maja br. konferencja z cyklu „Prawo do przedsiębiorczości” będzie miała miejsce w Krakowie.

Masz pomysł na wydarzenie, które spodoba się mieszkańcom Twojego powiatu? Widzisz, że potrzebna jest jakaś inwestycja albo inicjatywa, która pomoże rozwiązać społeczny problem? Chcesz, żeby w Twojej okolicy było ciekawiej lub po prostu – piękniej? Dobrze się składa – już 27 maja rusza składanie zadań do 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec województwa, który skończył 16 lat. Na wypełnione formularze urząd marszałkowski województwa małopolskiego czeka do 17 czerwca....

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 29.04.2019r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 18.04.2019r. - Zapytanie ofertowe – Ogłoszenie o naborze na stanowisko fizjoterapeuty w Domu Opieki Dziennej w Zawoi.
W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe, w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym - to jest do dnia 2019-04-29 do godziny 9.00, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła jedna oferta. O godz. 9.15 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert...

Wójt  Gminy  Zawoja   uprzejmie informuje, że  pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji  Wyborczych  odbędzie się  w dniu 13 maja 2019 r. o godz. 18.00   w  Domu  Parafialnym  w Zawoi  Centrum ( sala  widowiskowa  BCK).

Tematem posiedzenia  będzie:

1)   ukonstytuowanie się Komisji - wybór Przewodniczącego i Zastępcy OKW.
2)  omówienie spraw organizacyjnych.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zmianami), a także w związku z uchwałami Rady Gminy Zawoja Nr XXI/206/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. oraz Uchwalą Nr XXI/207/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja,...

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zmianami), a także w związku z uchwałą Rady Gminy Zawoja Nr XLI/411/2018 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica,...

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS