Konkurs „Dbaj o swoje przedszkole”.

 

Ruszamy z ogólnopolskim konkursem skierowanym do przedszkoli publicznych i niepublicznych „Dbaj o swoje przedszkole”.

 

Poprzez konkurs chcielibyśmy zachęcić najmłodszych do pomocy rodzicom i opiekunom w codziennych porządkach. Dzieci, które sprzątają po sobie i pomagają w tej czynności rówieśnikom, charakteryzują się większą empatią, rozumieją potrzeby innych, dzięki czemu potrafią budować silne relacje międzyludzkie. Jeżeli pozwolimy im opowiedzieć, w jaki sposób utrzymują porządek w swoim przedszkolu, zmotywujemy je do dalszej pracy. Nareszcie będą mogły pochwalić się swoimi dokonaniami!

INFORMACJA NA TEMAT REKRUTACJI
DO ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że od 14.05.2018r. do 14.06.2018r można składać wnioski o przyjęcie dziecka do Świetlicy Środowiskowej w Zawoi Centrum na rok szkolny 2018/2019. Formularz wniosku jest do pobrania w siedzibie Świetlicy Środowiskowej.

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

                                                       

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonania zamówienia obejmującego:

 

„Remont dróg gminnych etap – IV”

Z A W I A D O M I E N I E

 

                Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Rewizyjnej

w dniu 23 maja 2018 roku o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

GMINNY ETAP KONKURSU

“NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY,

OBEJŚCIE W GOSPODARSTWIE ROLNYM”


Wójt Gminy Zawoja ogłasza Gminny Etap Konkursu “Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym”. Konkurs ma na celu poprawę estetyki otoczenia gospodarstw i ogrodów, która prowadzi do podniesienia atrakcyjności terenów wiejskich.

Zgłoszenia do udziału w konkursie dostępne będą u Sołtysów, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja. Należy składać je do 6 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy Zawoja w Biurze Obsługi Klienta. Podczas wypełniania należy zwrócić uwagę na konieczność podania numeru telefonu.

Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych ogrodów, gospodarstw. O dokładnym terminie wizji lokalnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

Rozdanie nagród dla laureatów oraz upominków dla każdego uczestnika konkursu ufundowanych przez Pana Wójta Marcina Pająka nastąpi podczas obchodów Babiogórskiej Jesieni. Najpiękniejsze ogrody przydomowe i obejścia w gospodarstwach rolnych Gmina zgłosi do Starostwa Powiatowego na II etap konkursu. 

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU


Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 16:00 dnia 16.05.2018 do godz. 08:00 dnia 18.05.2018

Obszar: zlewnie Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie)

Przebieg: Na skutek intensywnych opadów deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, wystąpią wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Miejscami zjawisko może mieć charakter gwałtowny.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Uwagi: W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Rewizyjnej

w dniu 16 maja 2018 roku o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Zawoja ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi

z siedzibą w Zawoi

Adres: 34-222 Zawoja Wełcza 991

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

W dniu 09 maja 2018 r. wpłynęła do tut. Urzędu od Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Przysłop z siedzibą w Zawoi 886, 34-222 Zawoja uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn. „ Przygotowanie, wydanie, promocja książki „PRZYSŁOP Z WIDOKIEM NA HISTORIĘ". Informuję, że w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 10 maja 2018 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie na dziennik podawczy w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zawoja.ug.pl z dopiskiem „Uwagi dotyczące oferty na realizację zadania publicznego".

Uwagi, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817).

Informację zamieszczono:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie UG Zawoja
  • na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Zawoja
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Zawoja

 

Załącznik :

Oferta uproszczona na realizację zadania publicznego

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS