Do pobrania:

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ZAWOJA

 

    Wójt Gminy Zawoja, mając na uwadze konieczność uporządkowania na terenie Gminy spraw związanych z przestrzeganiem niektórych przepisów prawa ogłasza co następuje

I.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli firm z terenu Małopolski na konferencję "Wolontariat Pracowniczy – Wspólnota interesów" organizowaną przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu z Warszawy oraz Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie działające przy Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych.

Do 25 czerwca br. można składać wnioski o ” Dopłatę do materiału siewnego”
w Agencji Rynku Rolnego.

 

Jeszcze tylko do 25 czerwca 2012 r. można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowanymającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Zespół Szkół w Zawoi Centrum od 03.01.2012 do 19.12.2012 realizuje projekt pt. POZNAĆ MĄDROŚĆ ŚWIATA PRZEZ DOŚWIADCZENIE w ramach priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1., poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt realizowany jest w ramach KAPITAŁU LUDZKIEGO - NARODOWEJ STRATEGI SPÓJNOŚCI i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wt.0050.213.2012 Wójta Gminy Zawoja

z dnia 23 maja 2012r.

 

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia  udziałów w spółce  z o.o.   pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „Zawoja”  spółka z o. o.  z siedzibą w Zawoi  będących własnością Gminy Zawoja

 

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS