Informujemy, że za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie naszej Gminy (Zawoja Przysłop, Zawoja Markowa, Zawoja Podpolice, Zawoja Gołynia, Zawoja Wełcza, Skawica Sucha Góra) odpowiada Starostwo Powiatowe, które uruchomiło całodobowy numer telefonu w sprawie utrzymania w/w dróg 514-749-065.

Za stan utrzymania drogi wojewódzkiej odpowiada Wojewódzki Zarząd Dróg.

Ewnetualne zastrzeżenia co do jakości zimowego utrzymania prosimy kierować bezpośrednio do odpowiednich organów.

Teresa Jawień (radca prawny) została decyzją krakowskiego sądu ustanowiona kuratorem Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich. Tym samym zastąpiła Marka Listwana, byłego wójta Zawoi. Sprawę ustanowienia kuratora w SGB rozpatrywał w ubiegły piątek – 2 grudnia 2011  – Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie.  

W piątek kurator SGB złożyła stosowne przyrzeczenie działań dla dobra SGB.

 

Sąd Rejonowy w Krakowie rozpatrywał sprawę SGB na wniosek wojewody małopolskiego Stanisława Kracika  oraz gminy Zawoja.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )

zwołuję

 

  XIV SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 28 listopada 2011 roku o godz.  9 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

 

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Do pobrania:

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniu 10 listopada 2011 r. tj. czwartek

Urząd Gminy w Zawoi będzie pracował od godz. 8.00 do godz. 16.00

Do pobrania:

  • Program współpracy Gminy Zawoja  z organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie na 2012 rok - [Pobierz]

  • Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Program współpracy Gminy  Zawoja z organizacjami pozarządowymi  na 2012r.” - [Pobierz]

25 października 2011 r.  podczas sesji Rady Gminy odbyło się uroczyste wręczenie  certyfikatu  Systemu Zarządzania  Jakością  według normy ISO 9001:2008.

Certyfikat ISO 9001:2008 wręczył Wójtowi Gminy Tadeuszowi Chowaniak  przedstawiciel  Jednostki Certyfikującej IMQ S.A.  Piotr Budzyn.

Zakres certyfikacji  obejmuje realizację  zadań własnych gminy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych.

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”
zaprasza mieszkańców gmin: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Stryszawa, Maków Podhalański, Zawoja, Zembrzyce
do udziału w konkursie
„TURYSTYKA I REKREACJA”

 

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS