URZĄD GMINY ZAWOJA

W DNIU 28 GRUDNIA 2011ROKU

CZYNNY JEST DO GODZINY 14.30

  XV SESJA RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 28 grudnia 2011 roku o godz.  9.00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

 

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro

Nr OS. 6140.8.2011.BZP

z dnia 20 grudnia 2011 roku

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej  równowartości 14.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 

9 grudnia 2011 roku Gmina Ustka i Gmina Zawoja podpisały akt notarialny, na mocy którego zobowiązały się do współpracy. – Tym samym Zawoja zyskała dostęp do morza – śmiał się wójt Zawoi Tadeusz Chowaniak. – A Gmina Ustka ma swoje udziały w górach – wtórowała Anna Sobczuk-Jodłowska, wójt Gminy Ustka. 

Informujemy, że za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie naszej Gminy (Zawoja Przysłop, Zawoja Markowa, Zawoja Podpolice, Zawoja Gołynia, Zawoja Wełcza, Skawica Sucha Góra) odpowiada Starostwo Powiatowe, które uruchomiło całodobowy numer telefonu w sprawie utrzymania w/w dróg 514-749-065.

Za stan utrzymania drogi wojewódzkiej odpowiada Wojewódzki Zarząd Dróg.

Ewnetualne zastrzeżenia co do jakości zimowego utrzymania prosimy kierować bezpośrednio do odpowiednich organów.

Teresa Jawień (radca prawny) została decyzją krakowskiego sądu ustanowiona kuratorem Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich. Tym samym zastąpiła Marka Listwana, byłego wójta Zawoi. Sprawę ustanowienia kuratora w SGB rozpatrywał w ubiegły piątek – 2 grudnia 2011  – Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie.  

W piątek kurator SGB złożyła stosowne przyrzeczenie działań dla dobra SGB.

 

Sąd Rejonowy w Krakowie rozpatrywał sprawę SGB na wniosek wojewody małopolskiego Stanisława Kracika  oraz gminy Zawoja.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )

zwołuję

 

  XIV SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 28 listopada 2011 roku o godz.  9 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

 

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS