ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Sportu

w dniu 11 maja 2018 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „Zawoja” Sp. z o.o. organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon w poszczególnych sołectwach w terminach:

  • Skawica - 09.05.2018 r.
  • Skawica Sucha Góra - 07.05.2018 r.
  • Zawoja Centrum – 22.05.2018 r.
  • Zawoja Przysłop – 15.05.2018 r.
  • Zawoja Dolna – 17.05.2018 r.
  • Zawoja Policzne – 14.05.2018 r.
  • Zawoja Wełcza, Zawoja Mosorne – 16.05.2018 r.

Odpady należy wystawić w dniu odbioru do 7:30 przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkiej w sposób nie powodujący zagrożenia. Przypominamy, że odpadami wielkogabarytowymi są te, które nie mieszczą się w pojemniku lub worku na odpady komunalne. Ponadto informuje się, że odpady wielkogabarytowe można dostarczać bezpłatnie na teren Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „ZAWOJA” Sp. z o.o. w Zawoi Widły do PSZOK od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-15:00.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Rewizyjnej

w dniu 10 maja 2018 roku o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Przedsiębiorczości

w dniu 8 maja 2018 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r., poz. 1875 późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Turystyki, Promocji i Kultury 

w dniu 7 maja 2018 roku o godz. 17:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Z A W I A D O M I E N I E

                Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Rewizyjnej

 

w dniu 30 kwietnia 2018 roku o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 26 kwietnia 2018 roku godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

Szansa na małe granty

dla organizacji społecznych i lokalnych liderów!

 

  • Działasz w organizacji pozarządowej?
  • Jesteś lokalnym liderem?
  • Masz pomysły na działania w Twojej społeczności?

 

Masz szansę zdobyć nawet 6000 zł.
na realizację własnego małego pomysłu!

W programie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony
z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

                                         

Szkolenie nt. przygotowania wniosku do programu odbędzie się:

27 kwietnia br. o godz. 17.00
w Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi

Planowany nabór wniosków on-line:  12 KWIETNIA – 15 MAJA 2018

 

Szczegółowe informacje: zielonalinia.org.pl oraz dzialajlokalnie.pl

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Obywatelskich, Porządku Publicznego i Ochrony Zdrowia

 

w dniu 20 kwietnia 2018 roku o godz. 12:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)

zwołuję

XLIV SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 24 kwietnia 2018 roku o godz. 9 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

 

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS