UPROSZCZONA  OFERTA  REALIZACJI ZADANIA  PUBLICZNEGO

 

W dniu 01 września 2017 r. wpłynęła do tut. Urzędu od Ludowego Klubu Sportowego "Huragan" z siedziba w Skawicy 278, 34-221 uproszczona ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Przebudowa boksów dla zawodników rezerwowych - LKS "Huragan"

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 8 września 2017 r.  każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Zawoja

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja obejmującego teren określony w załączniku nr1 do Uchwały Nr XXIII/198/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.\

Do pobrania:

  1. Materiały do wyłożenia

 

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

 

               W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego

Remont dróg gminnych etap - III

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

„Dostawa materiałów i sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego i medycznego dla Domu Dziennej Opieki w Zawoi”

Zapytanie cenowe dla zamówienia  o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

               W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

usługi przewozowe obejmujące Przewóz dzieci na zajęcia nauki pływania dla dzieci z Gminy Zawoja w ramach projektu współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego „Już pływam”, w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

               W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Dożywianie dzieci w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zawoi Mosorne oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Zawoi Centrum.

INFORMACJA NA TEMAT REKRUTACJI DO ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że od 14.08.2017r. do 01.09.2017r. roku można składać wnioski o przyjecie dziecka do Świetlicy Środowiskowej w Zawoi na rok szkolny 2017/2018

 Formularz wniosku oraz kartę zgłoszenia dziecka do Świetlicy są dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

 

Joanna Dyrcz

Kierownik GOPS Zawoja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, iż od dnia -1.08.2017r. rozpoczął się nabór wniosków na świadczenie wychowawcze 500 + na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania

w dniu 3 sierpnia 2017 roku godz. 13:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania oraz celem jednoczesnego upamiętnienia 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu  1 sierpnia 2017 roku o godz. 17:00 nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe)”.

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS