Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.)

 

zwołuję

XXXIV SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 25 maja 2017 roku o godz. 9 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

OGŁOSZENIE

 

Urząd Gminy Zawoja organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon w poszczególnych sołectwach w terminie:

- Skawica – 25 maj 2017 r.

- Skawica Sucha Góra – 26 maj 2017 r.

- Zawoja Centrum – 29 maj 2017 r.

- Zawoja Przysłop – 30 maj 2017 r.

- Zawoja Dolna – 31 maj 2017 r.

- Zawoja Górna – 1 czerwiec 2017 r.

- Zawoja Wełcza, Zawoja Mosorne – 2 czerwiec 2017 r.

 Odpady należy wystawić w dniu odbioru do 7:30 przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkiej w sposób nie powodujący zagrożenia. Przypominamy, że odpadami wielkogabarytowymi są te, które nie mieszczą się w pojemniku lub worku na odpady komunalne. Ponadto informuje się, że odpady wielkogabarytowe, po terminie 27 kwietnia, będzie można również bezpłatnie dostarczać na teren Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „ZAWOJA” Sp. z o.o. w Zawoi Widły do punktu PSZOK.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Sportu 

 

w dniu 22 maja 2017 roku o godz. 17:00 (zmiana z 19 maja z godziny 16:00)

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

OGŁOSZENIE

 

Lekarz Weterynarii Adrian Mordarski i Robert Mordarski, w związku z prowadzoną akcją sterylizacji dotowaną przez Wójta Gminy Zawoja, informują, że nowa siedziba Gabinetu Weterynaryjnego znajduje się na Mosornym, obok szkoły pod adresem Zawoja 2492.

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 10:00 dnia 16.05.2017 do godz. 19:00 dnia 16.05.2017

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad.

OGŁOSZENIE

W związku ze złożoną ofertą  Zawojskiego Stowarzyszenia Właścicieli  Lasów Prywatnych z siedzibą
w Zawoi 1476, 34-222 Zawoja – zgodnie z art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r.  poz. 1817 z późn. zm. )

WÓJT  GMINY  ZAWOJA

Informuje  o rozstrzygnięciu  ws. przedmiotowej  oferty na realizację  zadania  publicznego w 2017 r.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Obywatelskich, Porządku Publicznego i Ochrony Zdrowia

w dniu 16 maja 2017 roku o godz. 13:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 13:00 dnia 12.05.2017 do godz. 20:00 dnia 12.05.2017

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm, oraz porywami wiatru do 60 km/h. Lokalnie grad. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk jest na południu województwa.

Z A W I A D O M I E N I E

 

   Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję

XXXIII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 12 maja 2017 roku o godz.  800

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. ) zwołuję posiedzenie Komisji Turystyki, Promocji i Kultury

w dniu 15 maja 2017 roku o godz. 17:00 (zmiana daty z 12 maja z godziny 15:00)

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS