INFORMACJA

Dom Dziennego Pobytu w Zawoi

 

Wójt Gminy Zawoja informuje, że trwa nabór osób w wieku 60+ do projektu napisanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi na utworzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Tworząc ten projekt chcieliśmy odpowiedzieć na potrzeby naszych mieszkańców, wpisać się w ich oczekiwania i stworzyć miejsce odpowiadające ich potrzebom. Myśląc o osobach starszych czy niesamodzielnych oraz osobach niepełnosprawnych nie można zapominać również o ich opiekunach, którzy swoją opiekę sprawują niejednokrotnie całą dobę, dlatego też chcemy pomóc i tej grupie osób poprzez działania wspierające i odciążające w zakresie opieki nad osobą starszą czy niepełnosprawną.

Wójt Gminy Zawoja ogłasza rekrutację na stanowisko pomocnicze
w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja Nr 1307

 

1. Stanowisko pracy: pomoc administracyjna ds. realizacji projektów w Urzędzie Gminy Zawoja w wymiarze 1 etatu.

 

Informacja o wynikach rekrutacji

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie

 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Przedsiębiorczości

w dniu 24 lipca 2017 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

Zapytanie ofertowe

GKI.7031.86.2017.KM

- Usługi geodezyjne dla potrzeb Gminy Zawoja w 2017 r.-etap II

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWOJA - ZABŁYŚNIJCIE W GWIEŹDZIE POŁUDNIA

Na jeden dzień Zawoja zmieni się w rowerową stolicę Małopolski. A to za sprawą wielkiego maratonu MTB Gwiazda Południa, który zawita do nas w sobotę 15 lipca. Organizujemy go wspólnie z kolarskim mistrzem Polski oraz zwycięzcą Tour de Pologne, Cezarym Zamaną. Dla mieszkańców Zawoi mamy przygotowane niespodzianki i atrakcje.

Nasza gmina będzie drugim po Stryszawie przystankiem Gwiazdy Południa. Zawodnicy z całej Polski oraz z zagranicy ścigać się będą na starannie wytyczonej trasie. Jest ona dostępna w dwóch wariantach, dłuższym (30 km) i krótszym (23 km). To dlatego, aby swoich sił mogło spróbować jak najwięcej zawodników. Mieszkańcy Zawoi za udział w Gwieździe Południa płacą tylko połowę regularnej ceny. Opłata startowa to 4 dni ścigania się, pakiet startowy z niespodziankami oraz ciepłe posiłki każdego dnia w Biurze Zawodów oraz bufety na każdej trasie. Będziemy mocno trzymać kciuki za kolarzy z naszej gminy, aby to ktoś z Was okazał się najlepszym zawodnikiem Gwiazdy Południa.

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął jednogłośnie 23 stycznia 2017 roku uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Jest to pierwsza regulacja w Polsce, która na poziomie całego województwa wprowadza standardy emisji dla kotłów i kominków dopuszczonych do użytkowania oraz eliminuje spalanie paliw złej jakości.

INFORMACJA

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZAWOJA

Nabór ankiet do projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Zawoja”

Gmina Zawoja ogłasza nabór ankiet do projektu partnerskiego obejmującego wykonanie instalacji fotowoltaicznych wytwarzających z promieniowania słonecznego energię elektryczną przeznaczoną na potrzeby budynków mieszkalnych.

Gmina Zawoja wraz z gminami Bystra Sidzina, Jordanów będzie się ubiegać o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Działania 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020. Realizacja inwestycji będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (uzyskania dotacji).

Osoby deklarujące chęć udziału w projekcie zobowiązane są do złożenia ankiety w terminie od 01 lipca 2017 r. do 15 sierpnia 2017 r. w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy w Zawoi, pok. Nr 16. Ankiety o udział w projekcie dostępne są w Urzędzie Gminy – Punkt Informacyjny. Informacje na temat projektu dostępne są pod nr tel. 533 963 834 lub osobiście w Urzędzie Gminy Zawoja pok. 116 lub 118.

Ze względu na z góry określoną liczbę planowanych do realizacji instalacji o wyborze wniosków decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Urząd Gminy w Zawoi wraz z Babiogórskim Centrum Sportu organizują mecz charytatywny "Pomagamy Malwince".


Mecz rozegrany zostanie pomiędzy drużynami TVP Kraków kontra Gmina Zawoja, w niedzielę  9 lipca 2017r. o godz. 16.00 na stadionie Babiogórskiego Centrum Sportu w Zawoi Centrum.
W trakcie meczu pragniemy zorganizować zbiórkę pieniędzy i przeprowadzić licytację na poczet kosztów leczenia i rehabilitacji  5-letniej Malwinki. Dziecka, u którego zdiagnozowano rozszczep kręgosłupa i wodogłowie. Proces leczenia jest bardzo żmudny i kosztowny. Malwinka ma zaledwie 5 lat i całe życie przed sobą.

Świadomi życzliwości, z jaką odnosicie się Państwo do rożnego rodzaju inicjatyw, zwracamy się z ogromną prośbą o przybycie, wsparcie zbiórki, zachęcenie krewnych i przyjaciół do udziału w tej szlachetnej inicjatywie.

Z A W I A D O M I E N I E

                Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Spraw Społecznych. Obywatelskich, Porządku Publicznego i Ochrony Zdrowia

w dniu 26 czerwca 2017 roku o godz. 14:30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję

XXXVI SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 29 czerwca 2017 roku o godz.  900

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS