Zawoja, dnia 3 stycznia 2017 r.

RG. 0012.2.1.2017.SBR

 

ZAWIADOMIENIE

 

   Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty i Sportu 

 

w dniu 9 stycznia 2017 roku o godz. 18.00

w Szkole Podstawowej w Zawoi Przysłop

Urząd Gminy Zawoja informuje, że w 2017 roku zabezpieczaniem zwłok zwierzęcych, całodobową opieką weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz przyjmowaniem informacji o bezdomnych zwierzętach na terenie gminy zajmuje się

 Gabinet Weterynaryjny w Zawoi 2096, pod nr tel. 33 8775 050 lub 602 192 467.

Ponadto informuje się, że od 2 stycznia 2017 na terenie Gabinetu Weterynaryjnego

jest  prowadzona akcja sterylizacji samic psów i kotów.

Dofinansowanie do zabiegu przysługuje tylko mieszkańcom Gminy, do zwierząt stanowiących ich własność, wyjątek stanowią osoby, które chcą adoptować bezdomne zwierzę.

Sterylizacja ma na celu ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Zawoja i będzie dofinansowana z budżetu gminy w wysokości 50% kosztów.

Właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu, po jego wykonaniu.

Ilość zabiegów ograniczona.

               Zawoja, dnia  02.01.2017 r.

RG.0012.1.1.2017.SBR

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

w dniu 4 stycznia 2017 roku o godz. 14.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja.

OGŁOSZENIE

o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Wójt Gminy Zawoja działając na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777, z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawoja na lata 2017 – 2023

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się  w dniu 13 stycznia 2017 r. o godz. 18.30 w Sali Narad Urzędu Gminy Zawoja

Warsztaty diagnostyczno-projektowe odbędą się – 14 stycznia 2017 od 8:30 do 13:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Zawoja

 

Do pobrania:

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy i Goście Gminy Zawoja!


Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu serdeczne życzenia:
Niech nadchodzące Święta będą radosne, pogodne, pełne refleksji i optymizmu.
Niech osobliwy urok tych wyjątkowych dni sprawi, że z nadzieją spojrzymy w przyszłość,
a marzenia i plany staną się bliższe i osiągalne.
Życzymy, by ciepło świątecznych życzeń wzmocniło każdego z Was,
a nadchodzący Nowy 2017 Rok był dla Państwa czasem spełnienia pragnień i marzeń,
upływającym w atmosferze życzliwości i wzajemnego zrozumienia.

 

                      Jerzy Pająk                                              Marcin Pająk        

Przewodniczący Rady Gminy Zawoja                         Wójt Gminy Zawoja

Z A W I A D O M I E N I E

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.)

 

zwołuję

XXVII SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 29 grudnia 2016 roku o godz.  900

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

Już od jutra tj. 23 grudnia 2016 roku

ZAPRASZAMY
na

Lodowisko "Biały Orlik" w Zawoi Wilcznej

CZYNNE CODZIENNIE W GODZINACH:

Poniedziałek - Czwartek:  10.00 – 21.00
Piątek - Niedziela:  10.00 - 22.00

( Uwaga ! W Wigilię Bożego Narodzenia czynne od 10.00  do 16.00)

TELEFON
665 285 888

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS