ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO – Wychowawca w świetlicy środowiskowej

(3 WOLNE STANOWISKA )

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Wyposażenie placówki wsparcia dziennego

Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu w Zawoi”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Wyposażenie placówki wsparcia dziennego w sprzęt multimedialny

Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu w Zawoi”

OTWARTY  KONKURS OFERT

 Na  podstawie  art. 11 i art. 13 ustawy  z dnia   24 kwietnia  2003 r.  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), Uchwały  Nr  XXXVIII/371/2017 Rady  Gminy  Zawoja  z dnia  26 października  2017 r.  w sprawie  Programu  współpracy  Gminy  Zawoja z organizacjami  pozarządowymi   i innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku   publicznego    na rok   2018.

WÓJT GMINY  ZAWOJA

ogłasza otwarty konkurs   ofert  na  realizację  zadania   publicznego   Gminy  Zawoja   w 2018 r.  w  zakresie:

EKOLOGIA I OCHRONA  ZWIERZĄT ORAZ DZIEDZICTWA  PRZYRODNICZEGO

Zadanie  p.n. „ Organizowanie  i promowanie  wędkarstwa, rekreacji, sportu  wędkarskiego, użytkowania  i ochrony  wód, działania  na  rzecz  ochrony  przyrody i kształtowania  etyki wędkarskiej  na terenie  Gminy  Zawoja

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 12:15 dnia 11.07.2018 do godz. 07:00 dnia 12.07.2018

Obszar: województwo małopolskie powiat suski

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.

Projekt „ MAŁOPOLSKI TELE- ANIOŁ

trwa rekrutacja !!!

 

Masz w rodzinie kogoś, kto jest niesamodzielny? Z powodu niepełnosprawności, złego stanu zdrowia, podeszłego wieku – i potrzebuje całodobowego wsparcia ? Zgłoś tę osobę do Małopolskiego Tele – Anioła. Dostanie za darmo specjalną opaskę, dzięki której będzie mogła się szybko skontaktować z centrum teleopieki i otrzymać fachową pomoc.

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS