Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 12:00 dnia 05.10.2017 do godz. 04:00 dnia 06.10.2017

Obszar: województwo małopolskie - subregion południowy

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 55 km/h, z porywami do 100 km/h, południowo-zachodni, wieczorem skręcający na zachodni. Największe natężenie zjawiska prognozowane jest wieczorem i przed północą.

 

 ZAWIADOMIENIE

 

   Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Sportu 

 

w dniu 9 października 2017 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

Świadczenie usług transportowych dla 30 osób korzystających z usług

Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

WÓJT GMINY ZAWOJA

OGŁASZA

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

zabudowanej stanowiącej własność Gminy Zawoja

 

Informacja o wyniku przetargu

WÓJT GMINY ZAWOJA

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Zawoja

 

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu Programu współpracy Gminy Zawoja z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok  2018”.

INFORMACJA

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu Uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania
i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania

Urząd Gminy w Zawoi informuje ,że w dniu 26 września 2017 roku w godzinach od 8.00 do 11.00 pracownicy ZUS Oddział Chrzanów będą pełnić dyżur w Urzędzie Gminy Zawoja pokój Nr 15.

Dyżur będzie związany z wejściem w życie od 1.10.2017r. przepisów obniżających wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Przedstawiciel ZUS:

  • wyjaśni zasady przyznawania emerytury,
  • przekaże informacje, które mogą być pomocne w wyborze najlepszego momentu przejścia na emeryturę
  •  wyjaśni jakie dokumenty należy złożyć w celu ustalenia prawa do świadczenia i jego wysokości
  • przyjmie wnioski

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 3
Ważność: od godz. 22:00 dnia 20.09.2017 do godz. 08:00 dnia 22.09.2017

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. W pierwszym okresie, do godz. 08:00 dnia 21.09, prognozowana suma opadów od 25 mm do 35 mm. Podczas kolejnej doby prognozowana suma opadów od 35 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm. Największe natężenie opadów przewidywane jest w południowej połowie województwa.

 

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Stopień zagrożenia: 3

Ważność: od godz. 22:00 dnia 20.09.2017 do godz. 20:00 dnia 22.09.2017

Obszar: zlewnie Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie)

Przebieg: W związku z prognozowanymi nadal intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody na ogół w dolnej części strefy stanów wysokich. Przekroczone zostaną stany ostrzegawcze w kolejnych profilach wodowskazowych oraz stany alarmowe - w szczególności w górnych częściach zlewni karpackich dopływów Wisły oraz na mniejszych ciekach i zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa. Przekroczeniu ulegnie także stan alarmowy w profilu Jawiszowice na Wiśle.

HARMONOGRAM

ZEBRAŃ WIEJSKICH NA TERENIE GMINY ZAWOJA

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS