INFORMACJA O WYNIKACH GMINNEGO ETAPU XVIII POWIATOWEGO KONKURSU

„Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym”

UWAGA!!! Od 17 czerwca nowe zasady wycinki drzew

Urząd Gminy Zawoja informuje, że od 17 czerwca br. zmieniają się zasady usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej!

Konsultacje społeczne projektu rewitalizacyjnego – Remont budynków Ośrodków zdrowia w Skawicy i Zawoi

Wójt Gminy Zawoja zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących realizacji projektu rewitalizacyjnego pn. „Remont budynków Ośrodków zdrowia w Skawicy i Zawoi”, realizowanego w ramach „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zawoja na lata 2017-2023”.

 

Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt rewitalizacyjny wpisany na listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjny Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zawoja na lata 2017-2023, pn. „Remont budynków Ośrodków zdrowia w Skawicy i Zawoi”.

Konsultacje społeczne projektu rewitalizacyjnego –Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

Wójt Gminy Zawoja zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących realizacji projektu rewitalizacyjnego pn. „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”, realizowanego w ramach „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zawoja na lata 2017-2023”.

 Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt rewitalizacyjny wpisany na listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjny Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zawoja na lata 2017-2023, pn. „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości
nie przekraczającej równowartości 30.000 euro

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 

Informacja z wyboru oferty

 

Tonery- zamienniki w tym 1 oryginał:

  1. HP 1010 – poz.1-3 ok. 10-15 szt.
  2. HP 1018
  3. HP 1020
  4. HP 2015 i P2015 d   poz. 4-5 ok. 20-30 szt.
  5. HP  P 2055 d     
  6. HP  P 1102 -    ok. 5-10  szt.
  7. oner LEXMARK  X 543  czarny i kolory   ok. 4-8 szt.
  8. HP OF 8600   ok. 10-15  szt.
  9. E 260 dm  ok. 1-2 szt. – oryginał
  10. HP MFP 225,201  ok. 30-35 szt.

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Burze
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 13:00 dnia 16.06.2017 do godz. 20:00 dnia 16.06.2017

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję

XXXV NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 14 czerwca 2017 roku o godz. 8 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania

w dniu 14 czerwca 2017 roku około godz. 9:00 (po sesji nadzwyczajnej)

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 12:00 dnia 06.06.2017 do godz. 03:00 dnia 07.06.2017

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 25 mm, lokalnie do 35 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Obywatelskich, Porządku Publicznego i Ochrony Zdrowia

w dniu 5 czerwca 2017 roku o godz. 9:30 wizja w terenie

następnie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS