„ Babia Góra Trails”

Gmina Zawoja nawiązała współpracę z Oravská Polhora, w jej wyniku przygotowany został duży projekt budowy zrównoważonych ścieżek rowerowych typu „Singletrack”, mający na celu połączenie obu miejscowości. Partnerstwo obu gmin, pomysł i wspólne cele dały możliwość ubiegania się o środki w ramach Programu  Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Partnerstwo Gminy Zawoja – jako Partnera Wiodącego i Obec Oravská Polhora zaowocowało otrzymaniem dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% wartości całego projektu.

Głównym celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza, zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania obszaru pogranicza wokół Babiej Góry, jego rozwój, ochrona i promowanie poprzez budowę transgranicznych górskich tras rowerowych.

Całkowita wartość projektu wynosi  810 510,93 €, z czego po stronie Gminy Zawoja to kwota  468 367,56 € , a po stronie Oravská Polhora 342 143,37 €.

Termin rozpoczęcia projektu Babia Góra Trails  (Zawoja, Oravská Polhora) to 2 stycznia 2017r., a termin zakończenia to  30 październik 2018r.

Z A W I A D O M I E N I E

                Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2016 r., poz. 446) zwołuję posiedzenie Komisji  Rewizyjnej

w dniu 30 maja 2017 roku o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

ZAWIADOMIENIE

                                                                                 

   Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Sportu 

 

w dniu 29 maja 2017 roku o godz. 18:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 11:00 dnia 23.05.2017 do godz. 23:00 dnia 23.05.2017

Obszar: województwo małopolskie – subregion południowy

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h. Lokalnie możliwy grad

Przypominamy, że osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie wymiany starych pieców na nowoczesne piece V klasy w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego, które otrzymały ze Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej pisemną informację dotyczącą zasad udziału w w/w projekcie mogą śledzić stopień zaawansowania prac na stronie Starostwa w zakładce: http://solary.powiatsuski.pl/program-ograniczenia-niskiej-emisji/

Ponadto przypomina się o spotkaniu informacyjnym z Audytorami, Przedstawicielami Starostwa i Gmin, termin którego ustalono w przesłanej do Państwa korespondencji na 24 maja 2017 roku, szczegóły w zakładce:
http://solary.powiatsuski.pl/spotakania-z-audytorami-listy-osob-wstepnie-zakwalifikowanych-do-wymiany-kotlow/

GMINNY ETAP KONKURSU

“NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY,

OBEJŚCIE W GOSPODARSTWIE ROLNYM”

Wójt Gminy Zawoja ogłasza Gminny Etap Konkursu “Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym”. Konkurs ma na celu poprawę estetyki otoczenia gospodarstw i ogrodów, która prowadzi do podniesienia atrakcyjności terenów wiejskich.

Zgłoszenia do udziału w konkursie dostępne będą u Sołtysów, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja. Należy składać je do 2 czerwca 2017 r. w Urzędzie Gminy Zawoja w Biurze Obsługi Klienta. Podczas wypełniania należy zwrócić uwagę na konieczność podania numeru telefonu.

Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych ogrodów, gospodarstw. O dokładnym terminie wizji lokalnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

Rozdanie nagród dla laureatów oraz upominków dla każdego uczestnika konkursu ufundowanych przez Pana Wójta Marcina Pająka nastąpi podczas obchodów Babiogórskiej Jesieni. Najpiękniejsze ogrody przydomowe i obejścia w gospodarstwach rolnych Gmina zgłosi do Starostwa Powiatowego na II etap konkursu

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

oraz URZĄD GMINY w ZAWOI

ZAPRASZAJĄ

 mieszkańców Gminy Zawoja
 na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji
z funduszy europejskich

 

termin dyżuru :

01 czerwca 2017 roku (czwartek)

godz. 9.00-11.30

miejsce:
 budynek Urzędu Gminy Zawoja,

Zawoja 1307.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.)

 

zwołuję

XXXIV SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 25 maja 2017 roku o godz. 9 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

OGŁOSZENIE

 

Urząd Gminy Zawoja organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon w poszczególnych sołectwach w terminie:

- Skawica – 25 maj 2017 r.

- Skawica Sucha Góra – 26 maj 2017 r.

- Zawoja Centrum – 29 maj 2017 r.

- Zawoja Przysłop – 30 maj 2017 r.

- Zawoja Dolna – 31 maj 2017 r.

- Zawoja Górna – 1 czerwiec 2017 r.

- Zawoja Wełcza, Zawoja Mosorne – 2 czerwiec 2017 r.

 Odpady należy wystawić w dniu odbioru do 7:30 przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkiej w sposób nie powodujący zagrożenia. Przypominamy, że odpadami wielkogabarytowymi są te, które nie mieszczą się w pojemniku lub worku na odpady komunalne. Ponadto informuje się, że odpady wielkogabarytowe, po terminie 27 kwietnia, będzie można również bezpłatnie dostarczać na teren Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „ZAWOJA” Sp. z o.o. w Zawoi Widły do punktu PSZOK.

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS