Z A W I A D O M I E N I E

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję

XXXII SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 27 kwietnia 2017 roku o godz. 900

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Przymrozki
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 20:00 dnia 20.04.2017 do godz. 08:00 dnia 21.04.2017

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się temperatury od -3°C do -1°C, przy gruncie do -5°C, a w rejonach podgórskich od -5°C do -2°C, przy gruncie lokalnie do -7°C.

Urząd Gminy Zawoja na podstawie otrzymanej informacji od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wadowicach informuje, iż w dniach od 22 do 30 kwietnia 2017 roku na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona dodatkowa akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie wykonywana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów na obszarze całego województwa oraz jej ręczne wyłożenie.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. ) zwołuję posiedzenie Komisji Turystyki, Promocji i Kultury 

w dniu 21 kwietnia 2017 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 19 kwietnia 2017 roku o godz. 12:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie

 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Przedsiębiorczości

w dniu 26 kwietnia 2017 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Intensywne opady śniegu
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 21:00 dnia 17.04.2017 do godz. 21:00 dnia 19.04.2017

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 30 cm, lokalnie do 40 cm.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję

XXXI NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 13 kwietnia 2017 roku o godz.  830

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

 

Punkt Konsultacyjny w Gminie Zawoja

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi pozyskał środki finansowe na utworzenie Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców naszej Gminy. Celem działalności Punktu będzie wsparcie w zakresie specjalistycznego poradnictwa tj. dostępu do pomocy psychologa, mediatora, psychoterapeuty, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz psychiatry. Wszystkie konsultacje  oraz działania wspomagające i terapeutyczne będą świadczone bezpłatnie,  w godzinach pracy specjalistów. Siedziba Punktu to budynek   Wspólnoty Gruntowo- Leśnej Osób Uprawnionych, Zawoja 129, znajdujący się  naprzeciwko kościoław Zawoi Centrum.

 Z usług Punktu mogą korzystać osoby, które znalazły się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, a w szczególności:

  • rodziny i osoby dotknięte przemocą i jej skutkami,
  • rodziny dysfunkcyjne,
  • rodziny w kryzysie,
  • osoby uzależnione oraz ich rodziny,
  • osoby po próbach samobójczych oraz ich rodziny,
  • osoby przeżywające trudności małżeńskie lub trudności w kontaktach z dziećmi,
  • osoby przeciążone psychicznie, obarczone następstwami wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny, żyjące w stanie przewlekłego stresu,

Wszelkie informacje o dyżurach specjalistów udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS