Urząd  Gminy  Zawoja  informuje, że  pierwsze posiedzenie  OKW  odbędzie się  w dniu 05 października 2018 r.  w  Domu Parafialnym w Zawoi Centrum  (sala widowiskowa  BCK)

godz. 13.00 - Obwodowe Komisje  Wyborcze  ds. Przeprowadzenia  Głosowania

godz. 16.00 - Obwodowe  Komisje  Wyborcze ds. Ustalenia  Wyników  Głosowania

 

Do pobrania:

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez
wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz
w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

(treść komunikatu w załączeniu)

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Zawoi
z dnia 28 września 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 w wyborach do Rady Gminy Zawoja zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

KOMUNIKAT

Gminnej Komisji Wyborczej w Zawoi

z dnia 26 września 2018 r.

o terminie i miejscu losowania numerów list

 

Gminna Komisja Wyborcza w Zawoi na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2018 r., poz. 754,1000 i 1349) przyznaje numery zarejestrowanym w wyborach do Rady Gminy Zawoja listom kandydatów komitetów, którym nie został przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II.

Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 28 września 2018 r. o godz. 13:30 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Zawoi:

Urząd Gminy Zawoja - sala konferencyjna pok. nr 21 (I piętro).

Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Zawoja.

 

PRZEWODNICZĄCY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W ZAWOI

DANUTA TOMCZYK

OBRONA TERYTORIALNA: PIERWSZA SZESNASTKA RUSZA W MAŁOPOLSCE

Ich misją jest wspieranie i obrona lokalnej społeczności. Chcą służyć w Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT), by zapewnić bezpieczeństwo swoim rodzinom i sąsiadom, nie tylko w razie konfliktu zbrojnego, ale też w czasie klęsk żywiołowych, katastrof czy innych zagrożeń. 29 września rusza pierwsze szkolenie podstawowe w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

NABÓR WNIOSKÓW

NA TERMOMODERNIZACJĘ DOMÓW JEDNORODZINNYCH

 

Urząd Gminy Zawoja informuje, o naborze wniosków o dotacje i niskooprocentowane pożyczki na termomodernizację domów jednorodzinnych z rządowego programu „Czyste powietrze”.

 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania

„Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w dniach od 28 września 2018 r. do 27 października 2018 r.

W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020, Gmina Zawoja zrealizowała projekt pn. „Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej w Zawoi Mosorne”.

Koszt całej inwestycji wyniósł: 96 494,28 zł,

Kwota dofinansowania: 40 532,00 zł

Termin zakończenia realizacji operacji: wrzesień 2018 r.

Cel operacji: Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej w Zawoi Mosorne w celu udostępnienia mieszkańcom wsi większej liczby obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Zakres prac:

  • Położenie chodnika  z kostki brukowej, ogrodzenie, powierzchnia placu
  • Urządzenia placu zabaw wraz z montażem
  • Urządzenia siłowni plenerowej wraz z montażem.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 10:00 dnia 24.009.2018 do godz. 18:00 dnia 24.09.2018

Obszar: województwo małopolskie - subregion południowy

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, z porywami do 75 km/h, z północnego zachodu.

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS