Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

ogłasza nabór na stanowiska pomocnicze i obsługi:

 

1) terapeuta zajęciowy w Domu Opieki Dziennej w Zawoi w wymiarze pełnego etatu

2) terapeuta zajęciowy w Domu Opieki Dziennej w Zawoi w wymiarze pełnego etatu

3) terapeuta zajęciowy w Domu Opieki Dziennej w Zawoi w wymiarze ½ etatu

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 2 listopada do 12  listopada 2017 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Do pobrania:

  1. Komunikat
  2. Wskazówki dla mieszkańców

            Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej organizuje spotkanie dla pracowników urzędu oraz mieszkańców Gminy Zawoja w ramach realizacji programu profilaktycznego: Pro-life!

 

Temat spotkania: "Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób z terenu powiatu suskiego" oraz dodatkowo profilaktyka nowotworu piersi  z nauką samobadania piersi na specjalistycznych fantomach.

 

Termin spotkania: 15.11.2017 roku o godzinie 15:00 w sali widowiskowej Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi.

 

            Organizatorem programu i spotkania jest ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję wyjazdowe posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Obywatelskich, Porządku Publicznego i Ochrony Zdrowia

 

w dniu 2 listopada 2017 roku o godz. 12:30 wizja w terenie

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r.,poz. 1875) zwołuję posiedzenie Komisji Turystyki, Promocji i Kultury

 

w dniu 27 października 2017 roku o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Zawoja

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

 „Świadczenie usług cateringowych dla 30 podopiecznych Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

Z A W I A D O M I E N I E

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)

 

zwołuję

XXXVIII SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 26 października 2017 roku o godz.  9 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty i Sportu 

 

w dniu 19 października 2017 roku o godz. 16:00

w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skawicy

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS