INFORMACJA O WYNIKACH GMINNEGO ETAPU XIX POWIATOWEGO KONKURSU

„Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym”

Z A W I A D O M I E N I E

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994)

 

zwołuję

XLV SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 21 czerwca 2018 roku o godz.  10 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

W dniu 11 czerwca 2018 r. wpłynęła do tut. Urzędu od Zawojskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych z siedzibą w Zawoi 1476, 34-222 Zawoja uproszczona oferta na  realizację zadania publicznego pn. „Skwerek edukacyjny atrakcyjnym miejscem spotkań mieszkańców i gości Gminy Zawoja ”. Informuję, że w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 12 czerwca 2018 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie na dziennik podawczy w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy  Zawoja, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zawoja.ug.pl z dopiskiem „Uwagi dotyczące oferty na realizację  zadania publicznego  pn. „Skwerek edukacyjny atrakcyjnym miejscem spotkań  mieszkańców i gości Gminy Zawoja”.

Uwagi, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą  rozpatrywane.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2018, poz. 450 z póź.zm.).

 

Informację  zamieszczono:

  • w Biuletynie  Informacji Publicznej  na stronie UG Zawoja
  • na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Zawoja
  • na stronie  internetowej Urzędu  Gminy  Zawoja

 

Załącznik:

Oferta uproszczona na realizację zadania publicznego

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 13 czerwca 2018 roku godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2018 r., poz. 994) zwołuję posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Obywatelskich, Porządku Publicznego i Ochrony Zdrowia

 

w dniu 12 czerwca 2018 roku o godz. 14:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie

 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Przedsiębiorczości

w dniu 11 czerwca 2018 roku o godz. 17:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

19 czerwca 2018r. w ZAWOI – w budynku Babiogórskiego Centrum Kultury, Zawoja 1476, odbędzie się spotkanie: „Warsztaty Zdrowia dla Kobiet” w ramach projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 - 69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Na spotkanie zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat (ur.1968-1949):

  • uprawnione uczestniczki Programu profilaktyki raka piersi NFZ, które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy, czyli do dnia warsztatów: 19 czerwca 2018
  • mieszkanki Małopolski lub kobiety uczące się, pracujące w Małopolsce


UDZIAŁ W SPOTKANIU I BADANIACH JEST BEZPŁATNY!


W programie:

  • wykłady na temat profilaktyki nowotworowej: lekarza, położnej
  • wykład na temat zdrowych nawyków żywieniowych
  • nauka techniki samobadania piersi na fantomach
  • projekcja krótkich filmów o tematyce dotyczącej profilaktyki raka piersi
  • oraz inne atrakcje prozdrowotne: instruktaż pierwszej pomocy przedmedycznej, analiza składu ciała.

Dla wszystkich uczestniczek przewidziane są zimne i ciepłe przekąski, napoje oraz zestaw materiałów edukacyjnych.
Uwaga! Uczestniczki spotkania będą mogły wykonać bezpłatnie:
badanie mammograficzne, badanie usg tarczycy, badanie analizy składu ciała!

19 czerwca 2018
ZAWOJA
Babiogórskie Centrum Kultury, Zawoja 1476
Rozpoczęcie spotkania o godz.:14.30

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa:
12 633 02 18, 503 777 651
WAŻNE! Podczas spotkania nie pobieramy żadnych opłat
i nie oferujemy kupna żadnych produktów!

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 13:00 dnia 05.06.2018 do godz. 19:00 dnia 05.06.2018

Obszar: województwo małopolskie powiat suski

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h. Miejscami możliwy grad.

Konkurs „Dbaj o swoje przedszkole”.

 

Ruszamy z ogólnopolskim konkursem skierowanym do przedszkoli publicznych i niepublicznych „Dbaj o swoje przedszkole”.

 

Poprzez konkurs chcielibyśmy zachęcić najmłodszych do pomocy rodzicom i opiekunom w codziennych porządkach. Dzieci, które sprzątają po sobie i pomagają w tej czynności rówieśnikom, charakteryzują się większą empatią, rozumieją potrzeby innych, dzięki czemu potrafią budować silne relacje międzyludzkie. Jeżeli pozwolimy im opowiedzieć, w jaki sposób utrzymują porządek w swoim przedszkolu, zmotywujemy je do dalszej pracy. Nareszcie będą mogły pochwalić się swoimi dokonaniami!

INFORMACJA NA TEMAT REKRUTACJI
DO ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że od 14.05.2018r. do 14.06.2018r można składać wnioski o przyjęcie dziecka do Świetlicy Środowiskowej w Zawoi Centrum na rok szkolny 2018/2019. Formularz wniosku jest do pobrania w siedzibie Świetlicy Środowiskowej.

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS