ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Sportu 

 

w dniu 22 maja 2017 roku o godz. 17:00 (zmiana z 19 maja z godziny 16:00)

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

OGŁOSZENIE

 

Lekarz Weterynarii Adrian Mordarski i Robert Mordarski, w związku z prowadzoną akcją sterylizacji dotowaną przez Wójta Gminy Zawoja, informują, że nowa siedziba Gabinetu Weterynaryjnego znajduje się na Mosornym, obok szkoły pod adresem Zawoja 2492.

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 10:00 dnia 16.05.2017 do godz. 19:00 dnia 16.05.2017

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad.

OGŁOSZENIE

W związku ze złożoną ofertą  Zawojskiego Stowarzyszenia Właścicieli  Lasów Prywatnych z siedzibą
w Zawoi 1476, 34-222 Zawoja – zgodnie z art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r.  poz. 1817 z późn. zm. )

WÓJT  GMINY  ZAWOJA

Informuje  o rozstrzygnięciu  ws. przedmiotowej  oferty na realizację  zadania  publicznego w 2017 r.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Obywatelskich, Porządku Publicznego i Ochrony Zdrowia

w dniu 16 maja 2017 roku o godz. 13:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 13:00 dnia 12.05.2017 do godz. 20:00 dnia 12.05.2017

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm, oraz porywami wiatru do 60 km/h. Lokalnie grad. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk jest na południu województwa.

Z A W I A D O M I E N I E

 

   Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję

XXXIII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 12 maja 2017 roku o godz.  800

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. ) zwołuję posiedzenie Komisji Turystyki, Promocji i Kultury

w dniu 15 maja 2017 roku o godz. 17:00 (zmiana daty z 12 maja z godziny 15:00)

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Z A W I A D O M I E N I E

                Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446) zwołuję posiedzenie Komisji  Rewizyjnej

w dniu 18 maja 2017 roku o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

AGENDA ZAMIEJSCOWA W OŚWIĘCIMIU

32-600 Oświęcim, ul. J. Śniadeckiego 21, tel.: 33-8433928, fax: 33-8423264,

www.malopolskie.pl,

Szanowni Państwo!

W bieżącym roku Samorząd Województwa Małopolskiego realizuje drugą edycję Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Doświadczenia pokazują, że inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, zaś wykonane w ramach BO zadania dobrze służą Małopolanom. Wśród działań przybliżających cel i zasady przedsięwzięcia przewidziane zostały w każdym powiecie spotkania informacyjne. Będą one dobrą okazją do uzyskania konkretnych informacji na temat możliwości udziału w projekcie.

Miejsce i termin spotkania dla powiatu suskiego: 16 maja 2017 r. (wtorek), godzina 15.00, Muzeum Zamek w Suchej Beskidzkiej (sala Rycerska), ul. Zamkowa 1.

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS