ZAWIADOMIENIE

 

        Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie

 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Przedsiębiorczości

w dniu 16 stycznia 2017 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja.

Utraciłeś dokumenty?
Nie ryzykuj!
Zastrzeż je w Banku!

 

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE został stworzony dla ochrony osób, które utraciły swoje dokumenty tożsamości (dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy i wiele innych, w tym także karty płatnicze i dowody rejestracyjne).

Każdego dnia zdarza się kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym dokumentem!

Tylko w 2008 r. Policja zanotowała ponad 19 tysięcy przypadków posługiwania się dokumentami innej osoby i ponad 30 tysięcy przypadków podrabiania dokumentów tożsamości.

Wyłudzanie kredytów, zakładanie fikcyjnych firm, wynajem nieruchomości w celu kradzieży wyposażenia czy nielegalnego podnajmu, oszustwa w hotelach albo kradzieże wypożyczanych samochodów to tylko kilka przykładów z możliwych sposobów wykorzystania kradzionych czy zagubionych dokumentów tożsamości! Wszystko to odbywa się w imieniu niewinnej osoby, która często dopiero po wielu miesiącach, czy nawet latach dowiaduje się o tym np. poprzez wezwanie do zapłaty, czy wezwanie do stawienia się w prokuraturze...

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 10 stycznia 2017 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 5 stycznia 2017 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja.

ZAWIADOMIENIE

                                                                                 

   Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty i Sportu 

 

w dniu 12 stycznia 2017 roku o godz. 18.00

w Szkole Podstawowej w Zawoi Gołynia

ZAWIADOMIENIE

                                                                                 

   Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty i Sportu 

 

w dniu 10 stycznia 2017 roku o godz. 18.30 (zmiana godziny z 17.30)

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zawoi Mosorne

Zawoja, dnia 3 stycznia 2017 r.

RG. 0012.2.1.2017.SBR

 

ZAWIADOMIENIE

 

   Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty i Sportu 

 

w dniu 9 stycznia 2017 roku o godz. 18.00

w Szkole Podstawowej w Zawoi Przysłop

Urząd Gminy Zawoja informuje, że w 2017 roku zabezpieczaniem zwłok zwierzęcych, całodobową opieką weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz przyjmowaniem informacji o bezdomnych zwierzętach na terenie gminy zajmuje się

 Gabinet Weterynaryjny w Zawoi 2096, pod nr tel. 33 8775 050 lub 602 192 467.

Ponadto informuje się, że od 2 stycznia 2017 na terenie Gabinetu Weterynaryjnego

jest  prowadzona akcja sterylizacji samic psów i kotów.

Dofinansowanie do zabiegu przysługuje tylko mieszkańcom Gminy, do zwierząt stanowiących ich własność, wyjątek stanowią osoby, które chcą adoptować bezdomne zwierzę.

Sterylizacja ma na celu ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Zawoja i będzie dofinansowana z budżetu gminy w wysokości 50% kosztów.

Właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu, po jego wykonaniu.

Ilość zabiegów ograniczona.

               Zawoja, dnia  02.01.2017 r.

RG.0012.1.1.2017.SBR

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

w dniu 4 stycznia 2017 roku o godz. 14.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja.

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS