Zawoja, dn. 21 września 2018 r.

Gminna Komisja Wyborcza

w Zawoi

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z pismem Państwowej Komisji Wyborczej nr ZP.OW-611-59/18 z dnia 17.09.2018 roku, Gminna Komisja Wyborcza w Zawoi informuje, że dzień 22 września 2018 roku (sobota) jest dniem wolnym dla Komisji.

 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II

z dnia 21 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Zawoja

z dnia 14 września  2018roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Zawoja podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OGŁOSZENIE

 

                Sołtys Sołectwa Zawoja Górna serdecznie zaprasza mieszkańców na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w Zawoi Górnej w budynku OSP w dniu 23.09.2018 r. o godz. 18:00.

Tematem zebrania będzie podział Funduszu Sołeckiego na 2019 rok oraz podjęcie uchwały.

 

Z poważaniem

Sołtys Sołectwa Zawoja Górna

INFORMACJA

w sprawie  przyjmowania  zgłoszeń kandydatów  na członków obwodowych komisji  wyborczych

w Gminie  Zawoja

 

Podczas wyborów samorządowych zarządzonych  na dzień 21 października  2018 r. w każdym  lokalu  wyborczym pracować  będą  dwie  komisje  wyborcze tj.:

Obwodowa Komisja  Wyborcza  ds. przeprowadzenia  głosowania oraz

Obwodowa  Komisja  Wyborcza ds. ustalenia  wyników  głosowania.

Nabór kandydatów do składów obwodowych  komisji  wyborczych prowadzą pełnomocnicy  komitetów  wyborczych lub upoważnione  przez  nich osoby.

 

Zgłoszenia  kandydatów na członków OKW są  przyjmowane do 21 września  2018 r.

  w Urzędzie  Gminy  Zawoja

pok. Nr 23, pok. Nr 17 w godzinach pracy urzędu tj.  od  poniedziałku  do czwartku od 7.30 – 16.00

w piątek  od 7.30 -  13.30

Ostrzeżenie meteorologiczne

 

Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 15:00 dnia 14.09.2018 do godz. 06:00 dnia 15.09.2018

Obszar: województwo małopolskie powiat suski

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 20 mm do 35 mm.

INFORMACJA

Gminna Komisja Wyborcza w Zawoi podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

I.       Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Zawoi:


1.

Danuta Tomczyk

- Przewodnicząca Komisji

2.

Jan Franciszek Hujda

- Zastępca Przewodniczącej

3.

Danuta Małgorzata Bargiel

- członek

4.

Monika Bargiel

- członek

5.

Roman Stanisław Bartyzel

- członek

6.

  Edward Józef Mikołajczyk

- członek

7.

Alicja Dorota Smyrak

- członek

8.

Aneta Agnieszka Kojder

- członek

9.

Marek Mikołajczyk

- członek

 

II.      Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Zawoi;

Urząd Gminy Zawoja, sala konferencyjna pok. Nr 21 tel.33 8775015 w. 115

III.   Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Zawoi

12 września 2018 r. (środa) w godz.             16.00 – 20.00

13 września 2018 r. (czwartek) w godz.        12.00 – 16.00

14 września 2018 r. (piątek) w godz.            16.00 – 20.00

15 września 2018 r. (sobota) w godz.            15.00 – 19.00

17 września 2018 r. (poniedziałek) w godz.    7.30 – 24.00

21 września 2018 r. (piątek) w godz.            16.00 – 20.00

22 września 2018 r. (sobota) w godz.            15.00 – 18.00

24 września 2018 r. (poniedziałek) w godz.  16.00 – 20.00

25 września 2018 r. (wtorek) w godz.           15.00 – 19.00

26 września 2018 r. (środa) w godz.             16.00 – 24.00

 

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie gminy w miejscach zwyczajowo przyjętych i umieszczenie w BIP Urzędu Gminy Zawoja.

 

Zgłoszenia list kandydatów na radnych Rady Gminy w Zawoi przyjmowane są

do dnia 17 września 2018 roku godz. 24:00

 

Zgłoszenia list kandydatów na Wójta Gminy Zawoja przyjmowane są

do dnia 26 września 2018 roku godz. 24:00

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej

Danuta Tomczyk

HARMONOGRAM

ZEBRAŃ WIEJSKICH NA TERENIE GMINY ZAWOJA

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania

„Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w dniach od 28 września 2018 r. do 27 października 2018 r.

 

Automobilklub Krakowski w dniach 29.08-01.09.2018 organizuje 7 Rajd Polski Historyczny.

1września br. pomiędzy godziną 12:00-13:30 trasa będzie przebiegać przez miejscowość Zawoja.

W tych godzinach droga będzie zamknięta.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować  na mailowy adres: biuro@rajdpolskihistoryczny.pl.

Wszystkie informacje dotyczące rajdu dostępne są na stronie www.rajdpolskihistoryczny.pl.

Z poważaniem

Erwin Meisel

Dyrektor Rajdu

Do pobrania:

 

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS