e-Składka – proste płatności do ZUS

 

Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się zasady rozliczeń z ZUS. Przedsiębiorcy do końca roku dostaną jeden indywidualny numer rachunku składkowego. Nie będą już aktywne dotychczasowe numery rachunków, na które przedsiębiorcy opłacali składki. Więcej informacji na www.zus.pl/eskladka oraz telefonicznie 22 560 16 00.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję wyjazdowe posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Obywatelskich, Porządku Publicznego i Ochrony Zdrowia

w dniu 17 listopada 2017 roku o godz. 13:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Gmina Zawoja w związku z realizacją projektu budowy zrównoważonych ścieżek rowerowych typu „Singletrack” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, w dniu 18.10.2017 rozpoczęła  prace budowlane w rejonie Mosornego Gronia i Przełęczy Jałowieckiej. Zakres prac planowanych do zrealizowanie obejmuje m.in.: wytyczenie i oznaczenie przebiegu projektowanych szlaków turystycznych, roboty ziemne, oznakowanie tras i dojazdów. Termin ukończenia powyższych robót przewidywany jest na 15.09.2018 r.

       

W ramach powyższego projektu zaplanowano również budowę Centrum Integracji Rowerzystów przy Centrum Górskim „Korona Ziemi”, które ma stanowić miejsce odpoczynku i rekreacji dla rowerzystów korzystających z tras granicznych ścieżek rowerowych. Rozpoczęcie prac nad powyższą bazą dla rowerzystów planuje się w miesiącu listopad 2018. 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 15 listopada 2017 roku godz. 15:30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Z A W I A D O M I E N I E

                Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie Komisji  Rewizyjnej

 

w dniu 16 listopada 2017 roku o godz. 15:30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

ogłasza nabór na stanowiska pomocnicze i obsługi:

 

1) terapeuta zajęciowy w Domu Opieki Dziennej w Zawoi w wymiarze pełnego etatu

2) terapeuta zajęciowy w Domu Opieki Dziennej w Zawoi w wymiarze pełnego etatu

3) terapeuta zajęciowy w Domu Opieki Dziennej w Zawoi w wymiarze ½ etatu

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 2 listopada do 12  listopada 2017 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Do pobrania:

  1. Komunikat
  2. Wskazówki dla mieszkańców

            Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej organizuje spotkanie dla pracowników urzędu oraz mieszkańców Gminy Zawoja w ramach realizacji programu profilaktycznego: Pro-life!

 

Temat spotkania: "Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób z terenu powiatu suskiego" oraz dodatkowo profilaktyka nowotworu piersi  z nauką samobadania piersi na specjalistycznych fantomach.

 

Termin spotkania: 15.11.2017 roku o godzinie 15:00 w sali widowiskowej Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi.

 

            Organizatorem programu i spotkania jest ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ.

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS