ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

„ Świadczenie usług transportowych dla 30 osób korzystających z usług

 Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 18 października 2017 roku godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

Świadczenie usług cateringowych dla 30 podopiecznych Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 12:00 dnia 05.10.2017 do godz. 04:00 dnia 06.10.2017

Obszar: województwo małopolskie - subregion południowy

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 55 km/h, z porywami do 100 km/h, południowo-zachodni, wieczorem skręcający na zachodni. Największe natężenie zjawiska prognozowane jest wieczorem i przed północą.

 

 ZAWIADOMIENIE

 

   Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Sportu 

 

w dniu 9 października 2017 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

Świadczenie usług transportowych dla 30 osób korzystających z usług

Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

WÓJT GMINY ZAWOJA

OGŁASZA

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

zabudowanej stanowiącej własność Gminy Zawoja

 

Informacja o wyniku przetargu

WÓJT GMINY ZAWOJA

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Zawoja

 

Informacja o wyniku przetargu

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS