Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy  Gminy  Zawoja  z organizacjami pozarządowymi  na 2018 r.

#BeInclusive EU Sport Awards

 

Komisja Europejska ogłosiła nową inicjatywę – konkurs #BeInclusive EU Sport Awards.

Jego zadaniem jest walka z wykluczeniem społecznym na różnych polach – od dyskryminacji mniejszości etnicznych po trudną młodzież.

 

Do kogo adresowane jest #BeInclusive EU Sport Awards?

Do akcji może dołączyć każda instytucja – publiczna, prywatna czy też pozarządowa, która swoimi działaniami poprzez sport przyczyniła się do integracji społecznej różnego rodzaju mniejszości.

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

          W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 Remont dróg gminnych etap - III

INFORMACJA Z WYBORU OFERT

 

UWAGA

NABÓR WYCHOWANKÓW DO ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

JEST PRZEDŁUŻONY DO DNIA 08. O9. 2017r.
( do końca tego tygodnia) DO GODZ.12.00.
 LISTA PRZYJĘTYCH DZIECI BĘDZIE WYWIESZONA NA DZRZWIACH ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

 

Wnioski wraz z załącznikiem do pobrania u wychowawcy lub w siedzibie GOPS-u

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 08:45 dnia 04.09.2017 do godz. 08:00 dnia 06.09.2017

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu miarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów od godz. 8:00 dnia 4.09 do godz. 8:00 dnia 5.09 wyniesie od 20 mm do 30 mm. Prognozuje się, że po południu 4.09 i w nocy 4/5.09 wystąpi zmniejszenie intensywności opadów. Prognozowana suma opadów od godz. 8:00 dnia 5.09 do godz. 8:00 dnia 6.09 wyniesie od 35 mm do 45 mm. Łączna suma opadów wyniesie od 35 mm do 50 mm, lokalnie do 75 mm.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 6 września 2017 roku godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować, żeod stycznia 2017 roku, dzięki działaniom władz Powiatu Suskiego, już po raz drugi mieszkańcy Gminy Zawoja mają możliwość korzystania z darmowej pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych oraz adwokatów pełniących dyżury w Makowie Podhalańskim.

UPROSZCZONA  OFERTA  REALIZACJI ZADANIA  PUBLICZNEGO

 

W dniu 01 września 2017 r. wpłynęła do tut. Urzędu od Ludowego Klubu Sportowego "Huragan" z siedziba w Skawicy 278, 34-221 uproszczona ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Przebudowa boksów dla zawodników rezerwowych - LKS "Huragan"

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 8 września 2017 r.  każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Zawoja

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja obejmującego teren określony w załączniku nr1 do Uchwały Nr XXIII/198/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.\

Do pobrania:

  1. Materiały do wyłożenia

 

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

 

               W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego

Remont dróg gminnych etap - III

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS