INFORMACJA

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu Programu współpracy Gminy Zawoja z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok  2018”.

INFORMACJA

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu Uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania
i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania

Urząd Gminy w Zawoi informuje ,że w dniu 26 września 2017 roku w godzinach od 8.00 do 11.00 pracownicy ZUS Oddział Chrzanów będą pełnić dyżur w Urzędzie Gminy Zawoja pokój Nr 15.

Dyżur będzie związany z wejściem w życie od 1.10.2017r. przepisów obniżających wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Przedstawiciel ZUS:

  • wyjaśni zasady przyznawania emerytury,
  • przekaże informacje, które mogą być pomocne w wyborze najlepszego momentu przejścia na emeryturę
  •  wyjaśni jakie dokumenty należy złożyć w celu ustalenia prawa do świadczenia i jego wysokości
  • przyjmie wnioski

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 3
Ważność: od godz. 22:00 dnia 20.09.2017 do godz. 08:00 dnia 22.09.2017

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. W pierwszym okresie, do godz. 08:00 dnia 21.09, prognozowana suma opadów od 25 mm do 35 mm. Podczas kolejnej doby prognozowana suma opadów od 35 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm. Największe natężenie opadów przewidywane jest w południowej połowie województwa.

 

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Stopień zagrożenia: 3

Ważność: od godz. 22:00 dnia 20.09.2017 do godz. 20:00 dnia 22.09.2017

Obszar: zlewnie Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie)

Przebieg: W związku z prognozowanymi nadal intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody na ogół w dolnej części strefy stanów wysokich. Przekroczone zostaną stany ostrzegawcze w kolejnych profilach wodowskazowych oraz stany alarmowe - w szczególności w górnych częściach zlewni karpackich dopływów Wisły oraz na mniejszych ciekach i zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa. Przekroczeniu ulegnie także stan alarmowy w profilu Jawiszowice na Wiśle.

HARMONOGRAM

ZEBRAŃ WIEJSKICH NA TERENIE GMINY ZAWOJA

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 21 września do 30 września 2017 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Do pobrania:

  1. Komunikat
  2. Wskazówki dla mieszkańców

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

„Świadczenie usług transportowych dla 30 osób korzystających z usług

 Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

„Świadczenie usług cateringowych dla 30 podopiecznych Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 12:00 dnia 13.09.2017 do godz. 06:00 dnia 14.09.2017

Obszar: województwo małopolskie – subregion południowy

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 40 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego zachodu.

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 03:00 dnia 12.09.2017 do godz. 21:00 dnia 12.09.2017

Obszar: województwo małopolskie – subregion południowy

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 30 mm, lokalnie 35 mm.

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS