OGŁOSZENIE

o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Wójt Gminy Zawoja działając na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777, z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawoja na lata 2017 – 2023

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się  w dniu 13 stycznia 2017 r. o godz. 18.30 w Sali Narad Urzędu Gminy Zawoja

Warsztaty diagnostyczno-projektowe odbędą się – 14 stycznia 2017 od 8:30 do 13:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Zawoja

 

Do pobrania:

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy i Goście Gminy Zawoja!


Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu serdeczne życzenia:
Niech nadchodzące Święta będą radosne, pogodne, pełne refleksji i optymizmu.
Niech osobliwy urok tych wyjątkowych dni sprawi, że z nadzieją spojrzymy w przyszłość,
a marzenia i plany staną się bliższe i osiągalne.
Życzymy, by ciepło świątecznych życzeń wzmocniło każdego z Was,
a nadchodzący Nowy 2017 Rok był dla Państwa czasem spełnienia pragnień i marzeń,
upływającym w atmosferze życzliwości i wzajemnego zrozumienia.

 

                      Jerzy Pająk                                              Marcin Pająk        

Przewodniczący Rady Gminy Zawoja                         Wójt Gminy Zawoja

Z A W I A D O M I E N I E

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.)

 

zwołuję

XXVII SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 29 grudnia 2016 roku o godz.  900

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

Już od jutra tj. 23 grudnia 2016 roku

ZAPRASZAMY
na

Lodowisko "Biały Orlik" w Zawoi Wilcznej

CZYNNE CODZIENNIE W GODZINACH:

Poniedziałek - Czwartek:  10.00 – 21.00
Piątek - Niedziela:  10.00 - 22.00

( Uwaga ! W Wigilię Bożego Narodzenia czynne od 10.00  do 16.00)

TELEFON
665 285 888

Ośrodek Turystyczno - Narciarski MOSORNY GROŃ
 rusza w sobotę !

Miłośników białego szaleństwa zapraszamy do Zawoi  w najbliższą sobotę - 17 grudnia. Na narciarzy czeka kolej linowa z przygotowaną  trasą narciarską o długości 1420 m. Przez weekend z wyciągu będzie można skorzystać w godzinach od 9.00 do 18.00

                                                                                                                      Zapraszamy !

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ o wartości nieprzekraczającej 50.000 zł netto. - świadczenie usługi nadzoru technicznego - Inżynier projektu na czas trwania projektu pn.: „Rozwój e-Usług w Gminie Zawoja”

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Do pobrania:

  1. Treść ogłoszenia
  2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
  4. Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług
  5. Załącznik nr 4 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
  6. Załącznik nr 5 - wzór umowy

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Silny mróz
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 00:00 dnia 13.12.2016 do godz. 09:00 dnia 13.12.2016

Obszar: województwo małopolskie subregion południowy

Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury w dolinach i kotlinach górskich do -18°C. Średnia prędkość wiatru do 5 km/h.

Program Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi znalazła się w gronie finalistów programu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek”. Jest to program dotacyjny Instytutu Książki realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.  Głównym celem programu jest podniesienie standardu bibliotek poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający korzystanie z zasobów cyfrowych, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online. Realizacja zadania „Nowe technologie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawoi” usprawni pracę bibliotekarzy oraz ułatwi dostęp użytkownikom do informacji. W zakresie otrzymanego dofinansowania biblioteka zakupi trzy zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, UPS, czytnik kodów kreskowych oraz niezbędne oprogramowania. Udział w programie w znacznym stopniu zwiększy poziom atrakcyjności usług bibliotecznych. Pozyskany sprzęt będzie użyty w realizacji szeregu działań z zakresu edukacji  czytelniczej i medialnej. Umożliwi także automatyzację biblioteki. Obecnie biblioteka jest na etapie wdrażania systemu bibliotecznego. Rozpoczęto tworzenie katalogu online. Do końca czasu realizacji zadania 41% książek w stosunku do ogólnej liczby zbiorów będzie opracowane komputerowo i udostępnione. Udział w programie korzystnie wpłynie  promocję biblioteki w środowisku lokalnym i sprawi, że użytkownicy będą mieli szybszy dostęp do naszego księgozbioru.

Załączniki :

Zapytanie ofertowe

Specyfikacja

Formularz ofertowy

Uwaga do specyfikacji technicznej

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS