Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z utrzymującą się niekorzystną sytuacja epizootyczną w zakresie wścieklizny na terenie województwa małopolskiego w dniach od 18 do 28 listopada 2016 r. zostanie przeprowadzona dodatkowa akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja ta będzie wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów i jej ręczne wyłożenie.

Zaproszenie na spotkanie
dot. Strategii Promocji Gminy Zawoja

Wójt Gminy Zawoja Marcin Pająk wspólnie z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych serdecznie zaprasza przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i osoby zainteresowane podejmowaniem aktywności gospodarczej na terenie Gminy
na spotkanie dotyczące Strategii Promocji Gminy Zawoja. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną działania Gminy podejmowane w tym zakresie.
Ważny punkt stanowić będzie dyskusja odnośnie współpracy dot.  budowania marki i promocji ze środowiskiem osób prowadzących, zamierzających podjąć lub rozszerzyć działalność gospodarczą na terenie Gminy Zawoja.

Miejsce spotkania: Urząd Gminy Zawoja  (sala narad)
Termin spotkania: 24.11.2016, godz. 16:00 – 18:00

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 17 listopada 2016 roku o godz. 15.30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja.

ZAWIADOMIENIE

 

      Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. z 2016 r., poz. 446) zwołuję posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Obywatelskich, Porządku Publicznego i Ochrony Zdrowia

w dniu 14 listopada 2016 roku o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 14 listopada 2016 roku o godz. 15.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję posiedzenie

 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Przedsiębiorczości

w dniu 15 listopada 2016 roku o godz. 15.00.

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja.

BADANIE WZROKU

I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

(PROFILAKTYKA JASKRY)

 

W dniu: 16.11.2016r. w Ośrodku Zdrowia w Zawoi 1580

w godzinach od 14:00 do 16:00 odbędą się komputerowe badania wzroku

oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy

Zachęcamy Państwa do głosowania na Zawoję w sondzie Narodowego Portalu Turystycznego na najlepszą miejscowość wypoczynkowo - rekreacyjną w województwie Małopolskim.
 

Głosować można do 15 listopada br. na stronie: http://www.polska.travel/pl/top-5-kurortow-i-letnisk

Z A W I A D O M I E N I E

 

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446)

zwołuję

XXV SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 10 listopada 2016 roku o godz.  9 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

W dniu dzisiejszym (31.10.2016 r.)

Urząd Gminy Zawoja

czynny do godz. 13.00

Biuro obsługi klienta czynne do godz. 16.00.

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS