Z A W I A D O M I E N I E

 

   Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )

 

AKADEMIA BIZNESU – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza dodatkowy nabór do projektu  AKADEMIA BIZNESU. W dniach 10-29 sierpnia 2012r. dokumenty aplikacyjne mogą składać osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo*.

 

Pani Anna BAŁOS zamieszkała w Zawoi, 22 lipca 2012 r. obchodziła 100-lecie swoich urodzin.

RUSZA INWAZJA INICJATYW DLA MŁODZIEŻY

Program „RÓWNAĆSZANSE 2012- REGIONALNY KONKURS GRANTOWY”

 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną edycję Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2012”  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła nabór do drugiej edycji szkoleń w ramach projektu „Ekspert ds. innowacji.”

W ramach projektu oferujemy udział w cyklu szkoleń, które pozwolą zwiększyć konkurencyjność firmy.

 

Szkolenia skierowane są do właścicieli i pracowników mikro i małych przedsiębiorstw posiadających siedzibę, oddział, filię lub inną jednostkę organizacyjną na terenie województwa małopolskiego bez względu na poziom posiadanej wiedzy związanej
z innowacjami.

 

Tematyka szkoleń dotyczy:

ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe

zaprasza do udziału w projekcie

„Małopolskie Doradztwo Biznesowe”

 

Adresaci projektu:

Uczestnikiem projektu może zostać przedsiębiorca, który:

  • posiada status mikro, małego lub średniego;
  • prowadzi działalność gospodarczą i posiada siedzibę, filię lub oddział na terenie województwa małopolskiego.

 

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS