O G Ł O S Z E N I E

 

                     Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.)  – 

Wójt Gminy Zawoja podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na cele handlowo-usługowe.

 

 

Opis nieruchomości :

O G Ł O S Z E N I E

 

                     Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.)  – 

Wójt Gminy Zawoja podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na rzecz dotychczasowych dzierżawców lub najemców gruntu.

 

Opis nieruchomości :

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )

 

zwołuję

 

  XX SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 11 kwietnia 2012 roku o godz.  900

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

 

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Do pobrania:

 

Wójt Zawoi uhonorowany za budowę „Orlika”

 

Tadeusz Chowaniak, wójt Zawoi został uhonorowany medalem Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej. Wójta uhonorowano za aktywne zaangażowanie i wysiłek włożony w przygotowanie i uruchomienie na terenie gminy ogólnodostępnego sztucznego lodowiska w ramach II edycji programu „Biały Orlik”. Tadeusz Chowaniak jest jedynym wójtem powiatu suskiego, którego uhonorowano tym medalem.

 

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS