GMINNY  TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

W dniu 10 lutego 2012  r. odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej pod  hasłem „ Młodzież Zapobiega  Pożarom”, w którym  uczestniczyło 17 uczniów  szkół podstawowych i 9  uczniów gimnazjum .W wyniku rozgrywek finałowych klasyfikacja przestawia  się następująco:

I grupa – uczniowie szkół podstawowych

I miejsce –   Gabriel Świtek – Szkoła Podstawowa Nr 4  Zawoja – Przysłop

XVII SESJA RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 22 lutego 2012 roku o godz.  900

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

 

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Do pobrania:

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że uruchomiła system „ELF” służący do wypełniania wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie w formie elektronicznej.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZAWOJA

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art.11 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w projektu

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Zawoja przypomina o obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenów niestanowiących powierzchni leśnych tj. z działek budowlanych, rolnych, kęp lub miedzy.

Aby uzyskać zezwolenie właściciel lub posiadacz nieruchomości za zgodą właściciela musi złożyć w Urzędzie Gminy poprawnie wypełniony wniosek, który dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy, w pokoju 22 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Do pobrania:

Wystartowały zapisy do XII Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” – zwycięzcy w nagrodę wyjadą w niezwykłą podróż na mecz Mistrzów Euro 2012!

 

Ruszyły zapisy do XII Turnieju Piłki Nożnej Z podwórka na stadion
o Puchar Tymbarku, czyli Mistrzostw chłopców i dziewcząt w kategorii U-10. Zwycięzcy tegorocznej edycji rozgrywek otrzymają niezwykłą nagrodę w postaci wyjazdu na mecz Mistrzów Europy, wyłonionych podczas zawodów, które rozegrane zostaną w Polsce i na Ukrainie.

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS