Na terenie Gminy Zawoja w projekcie „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Zawoja” bierze udział 6 szkół podstawowych:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi Centrum

Szkoła Podstawowa nr 2 w Zawoi Wilcznej

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zawoi Przysłop

Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawoi Gołynia

Szkoła Podstawowa nr  8 w Zawoi Mosorne

Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawicy

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie działające przy Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce, zapraszają do udziału w konkursach adresowanych do wolontariuszy oraz organizacji i placówek współpracujących
z wolontariuszami.

Barwy wolontariatu.

 

 

 

Urząd Gminy Zawoja i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „ZAWOJA” Sp. z o.o. organizuje

zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego

 

 

15 września 2012 roku setną rocznicę Urodzin obchodzi Pan Franciszek Chowaniak, mieszkaniec Zawoi, ojciec wójta – Tadeusza Chowaniaka.

Z tej okazji Dostojnemu Jubilatowi życzymy dużo zdrowia, dobrego samopoczucia, wszelkiej pomyślności i wielu radości na dalsze lata życia.

 

Alina Kuś

Zastępca Wójta Gminy Zawoja

wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS