Rozpoczyna się wakacyjny sezon wyjazdowy. Zanim zdecydujecie się Państwo na wyjazd, należy upewnić o ważności swojego paszportu.

Wyrobienie paszportu trwa miesiąc i nie ma możliwości skrócenia tego terminu!

Przed podróżą należy się upewnić, jakie wymagania stawia kraj do którego się udajemy odnośnie ważności paszportu i wiz.

Przypomnianym, że Królestwo Tajlandii zniosło wizy dla obywateli naszego kraju.

Dla wyjeżdżających na wakacje polecamy poradnik

Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Fundacja Stańczyka zaprasza na tutoring prawny w ramach projektu "NGO 2.0 i PRAWO".

Tutoring prawny to, rodzaj opieki prawnej nad organizacją pozarządową, który daje możliwość nie tylko rozwiązywania bieżących problemów organizacji, lecz również uzyskania przez jej członków umiejętności prawnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania NGO. Nacisk położony jest tu przede wszystkim na wymiar edukacyjny i służy usamodzielnianiu się organizacji.

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )

 

zwołuję

 

  XXII SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 27 czerwca 2012 roku o godz.  900

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

 

znastępującym proponowanym porządkiem obrad:

O G Ł O S Z E N I E

 

w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Zawoi

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

Z zasobu nieruchomości Gminy Zawoja przeznacza się do wydzierżawienia  nieruchomości oznaczone nr działek ewid. 19124/3, 19125/1, 19110, 19088, położone w Zawoi,  stanowiące własność Gminy Zawoja.

 

 

Opis nieruchomości :

Do pobrania:

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS