Ogłoszenia

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Intensywne opady śniegu
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 12:00 dnia 02.02.2018 do godz. 24:00 dnia 03.02.2018

Obszar: województwo małopolskie - subregion południowy

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w pierwszej dobie od 10 cm do 20 cm. W ciągu kolejnych godzin następować będzie dalszy przyrost pokrywy śnieżnej. W sumie za cały okres prognozuje się przyrost pokrywy śnieżnej od 30 cm do 45 cm.

KONKURS ‘’ WARTO BEZGOTÓWKOWO’’

Informujemy, że  Urząd  Gminy  Zawoja  uczestniczy  w  Konkursie  promującym  płatności  bezgotówkowe w Urzędach pod hasłem. „ Warto  bezgotówkowo” organizowanego   przez  Krajową  Izbę  Rozliczeniową  pod honorowym patronatem  Ministerstwa  Rozwoju.

Celem  konkursu  jest  wspieranie   wizerunku urzędu  jako  miejsca  udostępniającego  nowoczesne formy  płatności.

Konkurs jest realizowany  od  01 stycznia    2018 r. do  31 marca  2018 r.

W Konkursie zwyciężą  urzędy z największym  wskaźnikiem   udziału płatności  zrealizowanych w terminalach  POS w ogólnej liczbie  wykonanych  transakcji  na rzecz urzędu  ( gotówkowych i bezgotówkowych ) w czasie  trwania  konkursu.

Gminy, które zwycięża  otrzymają  cenne nagrody  - nowoczesne  pakiety cyfrowe, które  zostaną przekazane  wskazanym  jednostkom edukacyjny na  terenie Gminy.

Zapraszamy   wszystkich  mieszkańców do dokonywania  płatności  bezgotówkowych - kartą płatniczą  lub  telefonem komórkowym.

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Ważność:od godz. 22:00 dnia 29.01.2018 do godz. 15:00 dnia 30.01.2018

Obszar: województwo małopolskie - subregion południowy

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.

HARMONOGRAM: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawica – Gmina Zawoja”

OTWARTY  KONKURS OFERT

 Na  podstawie  art. 11 i art. 13 ustawy  z dnia   24 kwietnia  2003 r.  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Uchwały Nr  XXXVIII/371/2017 Rady  Gminy  Zawoja  z dnia  26 października  2017 r.  w sprawie  Programu  współpracy  Gminy  Zawoja   z organizacjami  pozarządowymi   i innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku   publicznego    na rok   2018.

WÓJT GMINY  ZAWOJA

ogłasza otwarty konkurs   ofert  na  realizację  zadań   publicznych  Gminy  Zawoja   w 2018 r. w  zakresie:

  1. Rodzaje  zadań  i wysokość środków  publicznych  przeznaczonych  na ich realizację:

EKOLOGIA I OCHRONA  ZWIERZĄT ORAZ DZIEDZICTWA  PRZYRODNICZEGO

DZIAŁALNOŚĆ  NA RZECZ  DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM   WYPOCZYNKU DZIECI  I MŁODZIEŻY

ZAWIADOMIENIE

w sprawie: uchwalenia nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 rok

Z A W I A D O M I E N I E

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)

zwołuję

XLI SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 25 stycznia 2018 roku o godz.  9 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 15:00 dnia 18.01.2018 do godz. 09:00 dnia 19.01.2018

Obszar: województwo małopolskie - subregion południowy

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 100 km/h, południowego skręcającego na zachodni. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

HARMONOGRAM

ZEBRAŃ WIEJSKICH NA TERENIE GMINY ZAWOJA

Strony